Kanał RSS

WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy ul. Nabielaka 9

0

Październik 22, 2019 przez admin

Decyzj reprywatyzacyjn w styczniu 2006 r. podpisa Mirosaw Kochalski – wczesny sekretarz m.st. Warszawy. Na jej mocy kamienic – gdzie mieszkaa m.in. zamordowana w 2011 r. Jolanta Brzeska – przekazano trojgu spadkobiercom dawnych wacicieli i znanemu „kupcowi roszcze” Markowi M., ktry cz praw mia naby za bezcen od innych spadkobiercw.

Reprywatyzacj nieruchomoci przy ul. Nabielaka 9 komisja weryfikacyjna uchylia w grudniu 2017 r., nakazujc jednoczenie Markowi M. zwrot ponad 2,9 mln z.

Komisja argumentowaa, e po reprywatyzacji sytuacja lokatorw kamienicy radykalnie si pogorszya: podwyszono czynsze, co doprowadzio do powstania zalegoci finansowych, a to z kolei skutkowao postpowaniami o zapat i eksmisjami. W konsekwencji niemal wszyscy lokatorzy opucili swoje mieszkania.

Skarg na decyzj komisji w zakresie uzasadnienia zoyo m.st. Warszawa, zaskary j take Marek M.

We wtorek warszawski sd zdecydowa o jej uchyleniu, odrzucajc wczeniej wniosek ratusza o odroczenie postpowania. Odnoszc si do przyznania prawa uytkowania wieczystego na rzecz okrelonego podmiotu, sdzia Dariusz Pirogowicz tumaczy, e komisja weryfikacyjna zgodnie z przepisami nie moga „uchyla praw przynalenych do budynku jako takiego czy te lokalu do tego budynku nalecego”. „Wic ju z tego wzgldu decyzja komisji jest wadliwa” – mwi.

Zdaniem sdu nie mona te postawi prezydentowi m.st. Warszawy zarzutu, e wydajc decyzj reprywatyzacyjn, w sposb racy naruszy przepisy postpowania.

W rozprawie wzili udzia mieszkacy, a take przedstawiciele organizacji spoecznych, m.in. Jan piewak, lider stowarzyszenia Wolne Miasto, ktre zostao dopuszczone do postpowania jako strona. W czasie odczytywania uzasadnienia wyroku cz osb, w tym crka tragicznie zmarej Jolanty Brzeskiej, opucia sal sdow.

Przewodniczcy komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta zapowiedzia, e komisja zoy na t decyzj skarg kasacyjn do Sdu Najwyszego. – Wyrok i jego ustne uzasadnienie w oczywisty sposb godz w elementarne zasady pastwa prawa i cel ustawy o komisji. Sd de facto zaprzeczy potrzebie oraz moliwoci usuwania skutkw bdnych i szkodliwych spoecznie decyzji reprywatyzacyjnych – oceni Kaleta.

Kim bya Jolanta Brzeska?

Jolanta Brzeska jest ikon stoecznego ruchu lokatorskiego i zaoycielk dziaajcego do dzi Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorw. Jako jedna z pierwszych staraa si nagania patologi zwizane z procesem reprywatyzacji i pomaga mieszkacom.

Zgina tragicznie, w marcu 2011 roku jej zwglone ciao znalaz w Lesie Kabackim przypadkowy przechodzie. Do dzi nie wiadomo, co si wtedy wydarzyo.

Pierwsze ledztwo wszczte przez prokuratur niedugo po tragicznym wydarzeniu formalnie dotyczyo nieumylnego spowodowania mierci, jednak ledczy badali w nim kilka wersji, w tym samobjstwa i zabjstwa. Dwa lata pniej z powodu niewykrycia sprawcw – sprawa zostaa umorzona. 

W sierpniu 2016 roku Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformowa o ponownym jego wszczciu.

W Aplikacji TOK FM posuchasz na telefonie:

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25335701,wsa-uchylil-decyzje-komisji-weryfikacyjnej-ws-nieruchomosci.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki