Kanał RSS

Udawane normy zatrudnienia pielęgniarek na szpitalnych oddziałach? Sprawie przyjrzy się NFZ

0

Kwiecień 29, 2019 przez admin

Zdaniem Oglnopolskiego Zwizku Zawodowego Pielgniarek i Poonych s szpitale – zarwno mae powiatowe, jak i nawet due kliniczne – ktre oficjalnie, na pimie, wykazuj tak liczb ek na poszczeglnych oddziaach, by spenia narzucone normy. Tyle e w rzeczywistoci ek jest tam wicej.

Chodzio o to, eby byolepiej

Normy mwi o tym, e 0,6 etatu pielgniarskiego ma przypada na jedno ko na oddziaach o profilu zachowawczym, a na oddziaach zabiegowych – 0,7. Wprowadzono je po to, by pacjenci mieli lepsz opiek – by nie byo na przykad tak, e jedna pielgniarka sama peni dyur na oddziale kardiologii czy chorb wewntrznych i nie jest w stanie pomc wszystkim, ktrzy w danym momencie takiej opieki potrzebuj. By wyeliminowa sytuacje, w ktrych jedna pielgniarka w danej chwili musi zrobi komu zastrzyk, komu innemu podczy kroplwk, a kolejnemu pacjentowi zmierzy poziom cukru.

Ju w uzasadnieniu do rozporzdzenia byo zapisane, e wprowadzenie norm ma wpyn m.in. na zmniejszenie liczby zakae szpitalnych, powika czy bdw medycznych (w tym niewaciwego podawania lekw). Ministerstwo Zdrowia zaoyo, e „w sytuacji niewystarczajcej liczby pielgniarek moe dochodzi do m.in.: wyduenia hospitalizacji, zwikszenia liczby powika (np. zapalenia puc, zakaenia odcewnikowe, odleyny), zwikszenia liczby zakae wewntrzszpitalnych czy zwikszenia liczby upadkw”.

Normy zatrudnienia pielgniarek – tylko na papierze?

Szpitale musz spenia normy, by mie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego – przynajmniej w papierach – wszystko si zgadza. – Mamy sygnay, e w rzeczywistoci bywa rnie – przyznaje w rozmowie z nami Maria Olszak-Winiarska, szefowa zwizku na Lubelszczynie. Nie chce podawa nazw szpitali, ale wskazuje przykady. – Jest na przykad oddzia, gdzie zgoszonych jest 40 ek, a okazuje si, e jest 55 pacjentw. Czyli mwienie o normach to fikcja. By by w zgodzie z rozporzdzeniem, wykazuje si zapisan w statucie liczb ek, natomiast stan osobowy pacjentw jest znacznie wikszy – tumaczy nasza rozmwczyni.

Zwizek Zawodowy Pielgniarek i Poonych przekonuje, e niezbdne jest codzienne zapisywanie w pielgniarskich raportach stanu liczbowego na oddziaach oraz liczby pielgniarek, ktre danego dnia s na dyurze. Chodzi o to, by na pimie – kawa na aw – pokaza, e to, co oficjalnie wykazuj szpitale, nie odpowiada rzeczywistoci. Raport pielgniarski jest przygotowywany codziennie jako element dokumentacji medycznej. O jego treci decyduje pielgniarka lub poona, ktra go tworzy. Zdaniem zwizku pracodawcy nie maj prawa wyznacza, co mona napisa w raporcie, a czego nie. Takich ogranicze – zgodnie z przepisami – nie mona bowiem wprowadza do wewntrznych szpitalnych zarzdze czy regulaminw.

Na papierze cicia, a w rzeczywistoci…

Po wprowadzeniu norm pielgniarskich cz szpitali – zwaszcza powiatowych – alarmowao, e musi „ci” ka, bo nie ma wystarczajcej liczby pielgniarek. – Okazuje si, e na Lubelszczynie zlikwidowanych jest ponad 700 ek. A poniewa wiemy o tym, e brakuje pielgniarek i e kady z dyrektorw jest zobowizany do wykazania, e spenia wprowadzone normy zatrudnienia, chcemy dopilnowa, jak to wyglda w praktyce – mwi Maria Olszak-Winiarska. Ju poprosia NFZ o zbadanie tej sprawy i o kontrol. – Do tych szpitali, w ktrych wystpiy rnice midzy zgoszon liczb ek a liczb wykazanych pacjentw, zwrcilimy si o wyjanienia – mwi dyrektor lubelskiego oddziau NFZ, Karol Tarkowski. – Chcemy to porwna i sprawdzi, czy wynika to z tego, e nie dotrzymano warunkw umowy, czy przyczyny s jakie inne – dodaje dyrektor.

- Przygotowalimy dla NFZ pewn hierarchi, w ktrych szpitalach w pierwszej kolejnoci naleaoby si pojawi. Nie chc na razie zdradza, skd mamy niepokojce sygnay. Powiem tylko, e chodzi o placwki rnej wielkoci, w rnych miejscowociach – tumaczy Olszak-Winiarska.

Pielgniarki, zgodnie z rekomendacj prezydium Zwizku Pielgniarek i Poonych, maj teraz wpisywa do swoich raportw: liczb ek oficjalnie zgoszonych do rejestru podmiotw medycznych, faktyczn liczb ek na oddziale (wraz z dostawkami) oraz rzeczywist liczb pielgniarek, ktre peni dyur na konkretnej zmianie.

Co w sytuacji, gdy szpital nie przestrzega norm zatrudnienia?

Narodowy Fundusz Zdrowia moe zawiadomi o tym prokuratur. Tak byo m.in. w Zotoryi, gdzie w lutym NFZ zawiadomi o niezapewnieniu prawidowej opieki pielgniarskiej na czterech oddziaach. ledczy sprawdzaj, czy nie doszo do naraenia zdrowia i ycia pacjentw.

Generalnie jednak jest tak, e szpitale, by otrzyma rodki finansowe z NFZ,  musz speni okrelone kryteria, w tym te dotyczce norm zatrudnienia. To w praktyce oznacza, e jeli normy oka si fikcj, poszczeglne placwki mog za to zosta ukarane finansowo.

W ostatnim numerze magazynu „Meneder Zdrowia” dr Maciej Biardzki, komentujc t sytuacj, napisa m.in.: „Dyrektorzy zachowali si racjonalnie – na papierowy wymg odpowiedzieli papierow reakcj. Przeanalizowali rednie oboenie, kontrakty z NFZ i braki pielgniarskie, a nastpnie przeprowadzili redukcj ek. Tyle e ta redukcja w znakomitej wikszoci nie jest redukcj rzeczywist, ale dokonan w Rejestrze Podmiotw Wykonujcych Dziaalno Lecznicz w urzdach wojewdzkich. Bojc si afery, urzdy pokornie przyjy zgoszenia i mona byo odtrbi sukces”.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24711518,udawane-normy-zatrudnienia-pielegniarek-na-szpitalnych-oddzialach.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki