Kanał RSS

Uczniowie się wstydzą, nauczyciele są zażenowani… Jak wyglądają zajęcia z wychowania do życia w rodzinie?

0

Kwiecień 30, 2016 przez admin

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Wedug przedstawionych przez Grup „Ponton” i Federacj na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny bada uczniowie, ktrzy uczestnicz w zajciach wychowania do ycia w rodzinie (WD) najczciej motywuj to chci poszerzenia wiedzy w kwestiach dotyczcych seksualnoci.

Nie chodzimy na lekcj WD, bo…

Z kolei najczstsz przyczyn opuszczania zaj jest niech do wstawania na pierwsz lekcj lub pozostawania na ostatniej (to wtedy najczciej odbywaj si te zajcia). Chopcy wskazywali take, e nie interesuj ich zajcia WD, poniewa maj pen znajomo poruszanej na nich tematyki, z kolei dziewczta czuy si skrpowane tematami zaj.

Gimnazjalici: cielesno i fizjologia

Szstoklasistw na zajciach WD najczciej interesoway zagadnienia zwizane z dojrzewaniem i anatomi, natomiast gimnazjalici byli zaciekawieni cielesnoci i fizjologi, podnoci, menstruacj, ci oraz infekcjami przenoszonymi drog pciow.

Starsi: antykoncepcja po stosunku, homoseksualizm

Uczniowie szk ponadgimnazjalnych wskazali, e najciekawsze s tematy wywoujce w ich rodowisku najwicej kontrowersji, np. antykoncepcja po stosunku, homoseksualizm, przemoc seksualna i aborcja. – Tam mniej si oczekuje przekazu wiedzy, tam si oczekuje dyskusji, sporu i otwartoci nauczyciela na tego typu rozmowy – komentowa jeden z autorw badania dr Krzysztof W.

Najczciej podczas zaj WD nie korzysta si z podrcznikw. – Moe i dobrze, sdzc z tego, co aktualnie obowizujce podrczniki sob reprezentuj – doda.

Miadca analiza: Podrczniki do wychowania do ycia w rodzinie zaprzeczaj faktom, skupiaj si na wygldzie dziewczt >>>

Nauczyciele sigaj jednak po inne rodki, np. krzywki, artykuy z gazet i prezentacje multimedialne. Gimnazjalici wysoko cenili rozmowy i dyskusje poprzedzone filmem lub wykadem nauczyciela. W zwrci uwag, e z relacji uczniw wynika, e niekiedy nauczyciele wywietlaj uczniom filmy niezwizane z tematyk zaj (w jednej ze szk podczas zaj WD uczniowie ogldali film o Aleksandrze Macedoskim).

Nauczyciele „zaenowani” tematami

– Wikszo nauczycieli, z ktrymi badana modzie miaa lekcje, nie ma problemu z uywaniem poj zwizanych z anatomi, fizjologi oraz seksualnoci. Otwarcie, bez skrpowania podejmowali tematy z zakresu seksualnoci i czynili to w sposb komunikatywny – podkreli W. Zaznaczy jednoczenie, e niektrzy prowadzcy podczas zaj wypowiadaj si oglnikowo, a nawet s zawstydzeni lub zaenowani omawianymi tematami.

Podrczniki do WD zawieraj bdy?

Biuro RPO, powoujc si m.in. na opinie ekspertw, poprosio resort edukacji narodowej o ponown weryfikacj dopuszczonych do uytku szkolnego podrcznikw do wychowania do ycia w rodzinie. RPO wskazywa, e treci w nich zawarte s niezgodne z zasad rwnego traktowania i „mog budzi powane wtpliwoci co do zgodnoci z aktualnym stanem wiedzy naukowej”.

Wskazano, e obecnie do uytku szkolnego dopuszczony jest tylko podrcznik WD i dotychczas nie wpyny wnioski o dopuszczenie innych podrcznikw. Ministerstwo dodao, e cofnicie dopuszczenia byoby moliwe, gdyby co najmniej dwch rzeczoznawcw wyznaczonych przez MEN stwierdzio, e podrcznik zawiera bdy merytoryczne, a takich opinii nie byo. Biuro RPO dalej bdzie analizowa kwesti podrcznikw i realizacji zaj WD.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,20000510,antykoncepcja-po-stosunku-homoseksualizm-uczniowie-oczekuja.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki