Kanał RSS

Uchwały przeciwko "ideologii LGBT" zaskarża RPO. A radni pracują dalej – uchwał jest już ponad 80

0

Styczeń 15, 2020 przez admin

Kazimierz Strzelec ma 59 lat i mieszka w jednej z gmin pod Lublinem. Mieszka tam od urodzenia. Jest gejem, nie kryje si z tym. – Nie syszaem od nikogo zego sowa – mwi. A do czasu, kiedy rzdzcy rozptali ofensyw przeciwko spoecznoci LGBT.  Uchwaa anty-LGBT, ktr podjli radni z jego gminy, zaskoczya go i zabolaa. Bo nie chce czu si wykluczony i dyskryminowany. Dlatego napisa list do wjta i do radnych. Na razie czeka na odpowied.

„Nie ma ‚ideologii LGBT’, ale jest Ideologia Nienawici, ktr si kierujecie (…) Panie Wjcie, Pani Radna, Panowie Radni Wasza uchwaa zastrasza, rani, prbuje wywoa w nas strach. Czy wyrzucajc z siebie obrzydliwe sowa skierowane w nas, zdajecie sobie spraw, e 70 proc. modych osb LGBT ma myli samobjcze i zachowania depresyjne?” – pyta pan Kazimierz. Jak mwi, liczy na to, e jego list moe otworzy oczy choby czci radnych. I by moe zmieni zdanie.

Listy o podobnej treci trafiaj te do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Od osb, ktre czuj si zaszczute, bo w miastach czy gminach, w ktrych mieszkaj, studiuj, pracuj – przyjmowane s uchway anty-LGBT. Autorzy listw prosz RPO o pomoc. Problem jednak w tym, e pojedyncze osoby nie mog takich uchwa zaskary – mg RPO i to zrobi. 

Klww, Serniki, Istebna, Lipinki oraz Niebylec zaskarone

Uchway przeciwko „ideologii LGBT” przyjli samorzdowcy z ponad 80 gmin, powiatw i wojewdztw w caej Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich w pierwszej kolejnoci zdecydowa si na zaskarenie uchwa z piciu gmin: Klww, Serniki, Istebna, Lipinki oraz Niebylec

W sprawie uchwa rezolucj przyj te Parlament Europejski, wzywajc Polsk do zaprzestania dziaa, ktre dyskryminuj dwumilionow cz polskiego spoeczestwa, czyli mniejszo LGBT. PE zada m.in. uchylenia przyjtych uchwa. Zaapelowa te do Komisji Europejskiej, by sprawdzia, czy samorzdy, ktre maj na koncie dyskryminujce uchway, dostaj pienidze z UE i czy nie nie wydaj ich na niewaciwe, zwizane z uchwaami, cele.

Mimo tych dziaa kolejne samorzdy przyjmuj lub te szykuj si do przyjcia podobnych uchwa. Wszystkie s bardzo podobne w treci – wygldaj tak, jakby kto przygotowywa je na zasadzie „kopiuj, wklej”. – To, e uchwa przybywa, moe wynika z tego, e prace nad ostatnimi przyjtymi uchwaami rozpoczy si na dugo przed interwencj rzecznika Adama Bodnara. Rzeczywista praca nad dan uchwa trwa znacznie duej ni ich formalna cieka legislacyjna widoczna w Biuletynie Informacji Publicznej – mwi Jakub Gawron, wspautor wykazu uchwa i Atlasu Nienawici oraz wsporganizator marszu rwnoci w Rzeszowie. 

- Planujemy mailowe akcje informacyjne skierowane do radnych. W lutym ostatecznie przekonamy si, jak rezolucja Parlamentu Europejskiego, interwencja RPO, pojawienie si Atlasu Nienawici i wszelkie akcje informacyjne wpyny na plany przyjmowania uchwa przez radnych – dodaje Gawron.

Rzecznik Praw Obywatelskich rozszerza swoje dziaania

Po zaskareniu uchwa gminnych przyszed czas na te przyjte przez rady powiatw i sejmiki wojewdzkie. Skargi RPO s wanie przygotowywane. – Skargi bd si rni od tych pierwszych o tyle, e inne s zadania gminy, a inne powiatu i wojewdztwa, a o tym jest m.in. mowa w skargach. Ale argumenty, na ktrych si opieramy, s wszdzie podobne – mwi Anna Mikoajczyk, naczelniczka Wydziau Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chodzi m.in. o to, e uchway naruszaj konstytucyjn zasad legalizmu, zgodnie z ktr organy pastwa musz dziaa na podstawie i w granicach prawa. RPO wskazuje rwnie na dyskryminujcy charakter uchwa i na to, e mog ogranicza prawa i wolnoci mieszkacw danego terenu.

Lubelszczyzna i Podkarpacie

Jakub Gawron, wsplnie z Paulin Pajk, prowadzi monitoring obszarw, na ktrych uchway s przyjmowane. Wyranie wida, e negatywnie wyrnia si tu Lubelszczyzna i Podkarpacie – tu uchwa anty-LGBT jest najwicej. – To s te najbardziej konserwatywne regiony, gdzie PiS ma najlepsze wyniki wyborcze, a kocioy odnotowuj najwysz frekwencj na mszach. Nie bez znaczenia jest take aktywno lubelskich samorzdowcw, ktrzy wypromowali swj wzorzec uchway przeciwko „ideologii LGBT” – tumaczy Jakub Gawron.

Monitoring stref anty-LGBT mona ledzi na Twitterze. 

- W zeszym roku uchway byy przyjmowane zgodnie z rytmem wyborczym. Jeli trend przyjmowania uchwa rzeczywicie nie wyhamowa, to moemy spodziewa si kolejnej fali przed wyborami prezydenckimi, ktre prawdopodobnie zbiegn si z czerwcowym Pride Month (miesic dedykowany spoecznoci LGBT – przyp. red.). W zeszym roku to wanie czerwiec by tym miesicem, w ktrym przyjto najwicej uchwa tego typu – mwi Kuba Gawron.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25599917,ustawy-lgbt-zaskarzone-w-pieciu-gminach-przez-rpo-to-dopiero.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki