Kanał RSS

Tomasz Grodzki spotkał się z Andrzejem Dudą. Chodzi o ustawę represyjną

0

Styczeń 15, 2020 przez admin

Spotkanie w cztery oczy marszaka i prezydenta miao by powicone noweli ustaw o ustroju sdw powszechnych i o Sdzie Najwyszym, ktr zajmuje si Senat.

Marszaek nie zdradzi wiele na temat przebiegu spotkania. – Bya to powana, rzeczowa rozmowa w dobrej atmosferze. Jej szczegy, jeli pastwo pozwol, zostan midzy nami – mwi dziennikarzom.

O spotkanie z prezydentem ws. nowelizacji ustaw sdowych marszaek Senatu zaapelowa w sobot na Twitterze. „Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sdowe s w Senacie, ale na koniec trafi do Pana. Chtnie bym przyszed do Paacu, aby w gronie ekspertw obu stron podyskutowa o kontrowersyjnych zapisach po to, eby wypracowa jak najlepsze rozwizanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji” – napisa Tomasz Grodzki.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mwi we wtorek, e drzwi do Paacu Prezydenckiego s dla marszaka Senatu otwarte, ale jego spotkanie z prezydentem nie moe mie charakteru ingerencji w proces legislacyjny.

Na rodowym briefingu prasowym Grodzki mwi, e podczas spotkania z prezydentem zostanie ustalone, czy o jego przebiegu zostan poinformowane media, czy te nie. „Taki jest charakter rozmw w cztery oczy. Czy bdzie z tego spotkania komunikat, czy nie, tego nie wiem; bd poda za sugestiami pierwszej osoby w pastwie” – stwierdzi.

„Jeeli prezydent bdzie chcia rozmawia o tych ustawach, to oczywicie bdziemy rozmawia. Jeeli ta rozmowa ma by kurtuazyjna, bdzie kurtuazyjna. Natomiast dobrze jest, jeeli prezydent RP rozmawia z marszakiem Senatu, czy innymi politykami, bo to jest istota polityki: dialog, szukanie rozwiza, szukanie kompromisw dobrych dla Polek i Polakw i dlatego ja tam jad” – podkreli.

Przed Paacem Prezydenckim zebray si grupy zwolennikw a take przeciwnikw marszaka Senatu. Jego zwolennicy trzymaj transparent z napisem „#Murem za Grodzkim”, a take flagi Polski i UE. Przeciwnicy trzymaj transparent z gow jaguara i napisem: „W co trzeba gra, eby tak kas ma”; woaj te: „do dymisji”.

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia ub.r. nowelizacja Prawa o ustroju sdw i ustawy o Sdzie Najwyszym, a take o sdach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, wprowadza m.in. odpowiedzialno dyscyplinarn sdziw za dziaania lub zaniechania mogce uniemoliwi lub istotnie utrudni funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoci, za dziaania kwestionujce skuteczno powoania sdziego oraz za „dziaalno publiczn niedajc si pogodzi z zasadami niezalenoci sdw i niezawisoci sdziw”.

Ponadto nowelizacja wprowadza te zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko bdzie mg zgosi kady sdzia SN. W razie problemw z wyborem kandydatw ze wzgldu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do wanoci wyboru bdzie wymagana obecno 32 sdziw SN.

Nowe przepisy s krytykowane przez opozycj, Rzecznika Praw Obywatelskich i cz rodowiska sdziowskiego. Negatywne opinie prawne w sprawie niektrych rozwiza proponowanych wyrazili m.in. RPO i Sd Najwyszy. W zeszym tygodniu rozmowy w Sejmie, Senacie, SN, KRS i z RPO na temat tej nowelizacji prowadzia delegacja Komisji Weneckiej, ktra ma przygotowa opini w tej sprawie. O wydanie opinii zwrci si marszaek Grodzki, ktry jako pierwszy spotka si z przedstawicielami KW.

We wtorek senackie komisje ustawodawcza oraz praw czowieka, praworzdnoci i petycji zawnioskoway o odrzucenie przez Izb nowelizacji ustaw o ustroju sdw i Sdzie Najwyszym.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25602895,tomasz-grodzki-przyszedl-na-spotkanie-z-andrzejem-duda-chodzi.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki