Kanał RSS

Szef ZNP: Od czasu ogłoszenia terminu strajku nie usłyszeliśmy od rządu żadnych nowych propozycji

0

Marzec 17, 2019 przez admin

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa si we wszystkich szkoach i placwkach, z ktrymi w ramach sporu zbiorowego zakoczono etap mediacji, nie osigajc porozumienia co do dania podwyszenia wynagrodze zasadniczych o 1 tys. z. Jeli taka bdzie wola wikszoci wyraona w referendum, strajk ma si rozpocz 8 kwietnia.

Oznacza to, e jego termin moe si zbiec z zaplanowanymi na kwiecie egzaminami zewntrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma si odby egzamin gimnazjalny; a 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin smoklasistw. 6 maja maj si za rozpocz matury.

Jak napisa w owiadczeniu prezes ZNP Sawomir Broniarz, zwizek ogosi strajk „z 35-dniowym wyprzedzeniem, by da rzdowi czas na spenienie postulatw i rozwizanie problemw, o ktrych mwi nauczyciele i pracownicy niebdcy nauczycielami”.

„Nikogo nie zaskakujemy. Uprzedzamy o tym, kiedy rozpocznie si strajk. Mwimy, na czym on polega (na niewykonywaniu pracy) oraz o jego moliwych konsekwencjach. Informujemy take o tym, jak wana jest rola nauczycieli w systemie edukacji, e to nasza praca ma wpyw na wyniki uczniw czy na uzyskanie promocji do nastpnej klasy. Podkrelamy, e rzd nie powinien lekceway nauczycieli. Std decyzja o strajku” – tumaczy Broniarz, i pyta: „czy mamy inny wybr, kiedy wszystkie moliwoci ju wyczerpalimy?”.

„Jednak od czasu ogoszenia terminu strajku, czyli od trzynastu dni, nie usyszelimy od rzdu adnych nowych propozycji poza obraliwymi wypowiedziami pod adresem nauczycieli i prb pokazania, e protestujcych pedagogw mona zastpi osobami spoza szkoy. Teraz determinacja rodowiska jest ogromna, bo dzisiaj jest to ju przede wszystkim protest o godno i o lepsz przyszo edukacji” – czytamy w owiadczeniu.

Prezes ZNP przypomnia rwnie, e protest rodowiska owiatowego trwa ju od trzech lat, jednak – jak napisa – „rzd go bagatelizowa i jak wida – nadal bagatelizuje”.

Przypomnia przy tym, e ZNP zdecydowa o rozpoczciu akcji protestacyjnej 18 padziernika 2016 r., a jej powodem by „brak zwikszenia nakadw na owiat, w tym brak podwyek pac pracownikw owiaty”. „Organizowalimy wielotysiczne manifestacje, pikiety i marsze (w tygodniu i w soboty). Strajkowalimy w marcu 2017 r. W ramach dialogu spoecznego bralimy udzia w konsultacjach i opiniowaniu, zebralimy podpisy pod obywatelsk inicjatyw +Pensje nauczycieli z budetu pastwa+. Wielokrotnie prosilimy premiera o podjcie rozmw, a prezydenta o mediacje. Z kadym kolejnym miesicem frustracja lekcewaonego rodowiska narastaa” – wymieni Broniarz.

Doda te, e w zwizku z t sytuacj zaczy pojawia si oddolne formy protestu. „Po negocjacjach z MEN, podczas ktrych usyszelimy, e w budecie nie ma pienidzy, 10 stycznia 2019 r. rozpoczy si procedury sporu zbiorowego: skadanie da, rokowania i mediacje. 4 marca ogosilimy termin strajku do odwoania, a od 5 marca trwa referendum strajkowe” – napisa prezes ZNP.

W podsumowaniu owiadczenia prezes ZNP zaznaczy te, e „systemowi owiaty grozi zapa, ale nie z powodu planowanego strajku, lecz z powodu niskich pensji i zbyt maych nakadw pastwa na edukacj”. „W szkoach i przedszkolach zaczyna brakowa nauczycieli, poniewa s zmuszeni podejmowa prac poza owiat. Robi to, bo nie s w stanie utrzyma swoich rodzin z nauczycielskich pensji. To ju ostatni dzwonek, by zadba o edukacj” – doda.

„To jest potny or”

W sobot prezes ZNP w wywiadzie dla Radia Zet, mwic o zapowiedzianym strajku w owiacie przypomnia m.in., e w kompetencji nauczycieli, rad pedagogicznych, ley klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniw. „I to te jest potny or w rku nauczycieli, chcielibymy, eby rzd mia tego wiadomo. Jeeli skorzystamy take z tego ora to bdziemy mieli w edukacji totalny kataklizm zwizany z rekrutacj albo zakoczeniem kolejnych cykli edukacyjnych przez dzieci, uczniw polskich szk” – powiedzia. Pytany za, co czeka uczniw, jeli dojdzie do strajku i nie odbd si wyznaczone na poow kwietnia egzaminy: gimnazjalny i smoklasisty oraz wyznaczone na maj matury, odpowiedzia: „Albo egzaminy bd musiay odby si w pniejszym terminie, albo trzeba bdzie szuka innego rozwizania zwizanego z rekrutacj modziey do szk wyszego szczebla”.

Sowa prezesa ZNP skomentowaa dla PAP rzeczniczka MEN Anna Ostrowska, ktra powiedziaa, e groba ZNP utrudnienia promocji dla uczniw oraz prba paraliu systemu polskiej owiaty, jest dziaaniem wyjtkowo nieodpowiedzialnym, dla ktrego nie ma usprawiedliwienia. „Czas egzaminw i zakoczenia zaj oraz promocja uczniw to najistotniejsze momenty w yciu szkoy. Zaznaczamy, e najwaniejsze jest dobro uczniw i ich prawo do nauki. Z wielkim niepokojem i niedowierzaniem zauwaamy, e dla liderw ZNP nie ma to jednak adnego znaczenia” – podkrelia rzeczniczka MEN.

Wedug niej, twierdzenie, e moliwe jest przeprowadzenie egzaminw w innych terminach ni te wyznaczone w harmonogramie, to prba przerzucenia odpowiedzialnoci za dziaania ZNP na dyrektorw szk. „To dyrektorzy zgodnie z art. 44zzs ustawy o systemie owiaty odpowiadaj za organizacj i przebieg egzaminu w danej szkole. Uspokajamy uczniw i rodzicw, egzaminy odbd si zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej” – zapewnia.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24556907,szef-znp-od-czasu-ogloszenia-terminu-strajku-nie-uslyszelismy.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki