Kanał RSS

Studenci narzekają na zdalną naukę i… wykładowców. "Wstyd, kpina i dziwne maile"

0

Czerwiec 28, 2020 przez admin

„));var s=b(f[r.size_id].split(„x”).map(function(e){return Number(e)}),2);a.width=s[0],a.height=s[1]}a.rubiconTargeting=(Array.isArray(r.targeting)?r.targeting:[]).reduce(function(e,r){return e[r.key]=r.values[0],e},{rpfl_elemid:o.adUnitCode}),e.push(a)}else v.logError(„Rubicon: bidRequest undefined at index position:”.concat(t),c,d);return e},[]).sort(function(e,r){return(r.cpm||0)-(e.cpm||0)})},getUserSyncs:function(e,r,t,i){if(!R&&e.iframeEnabled){var n=””;return t&&”string”==typeof t.consentString&&(„boolean”==typeof t.gdprApplies?n+=”?gdpr=”.concat(Number(t.gdprApplies),”&gdpr_consent=”).concat(t.consentString):n+=”?gdpr_consent=”.concat(t.consentString)),i&&(n+=””.concat(n?”&”:”?”,”us_privacy=”).concat(encodeURIComponent(i))),R=!0,{type:”iframe”,url:a+n}}},transformBidParams:function(e){return v.convertTypes({accountId:”number”,siteId:”number”,zoneId:”number”},e)}};function _(e,r){var t,i=0


Skontaktowali si z nami studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, ale nie jest tajemnic, e podobnie jest na innych uczelniach w Polsce. Zdalne nauczanie po prostu wychodzi rnie – nie tylko w szkoach, ale rwnie wanie na uczelniach. I – jak przekonuj studenci – wszystko tak naprawd zaley od wykadowcw i ich chci przestawienia si na tak metod pracy.

Pan Wojciech (imi zmienione) studiuje prawo na UMCS w Lublinie. Jak mwi, z jego perspektywy kontakt z wykadowc jest kluczowy – rozmowa z nim, moliwo zadawania pyta. – A tego na duej czci przedmiotw nie byo – mwi nasz rozmwca. – Od drugiego tygodnia marca normalne funkcjonowanie uczelni zostao zawieszone i nauka przeniosa si do wiata wirtualnego, a przynajmniej powinna si przenie. Jak atwo policzy, miny ju trzy miesice, a ten okres nie da mi moliwoci na zdobycie nowej wiedzy albo pogbienie tej ju zdobytej – ali si student prawa.

Nauczanie online nazywa „wstydem” i „kpin”. Podaje przy tym konkretne przykady. – Jeden pan doktor, prowadzcy wiczenia, postanowi napisa nam jednego maila na miesic, w ktrym, po do dugim wstpie dotyczcym tego, e dziaalno uczelni jest zawieszona, e zajcia s online, e yczy nam zdrowia, zawar kilka punktw z zagadnieniami. Tre maila mona streci do jednego zdania: ja to pastwu powinienem omwi i wyoy na wiczeniach, ale jest, jak jest, wic omwcie to sobie pastwo sami w domu – denerwuje si pan Wojciech. Jak dodaje, nie chce, by zaliczenie z tego przedmiotu sprowadzao si do „wkucia” teorii na pami i „przyklepania” przedmiotu.

Inny z przykadw? – Od jednej osoby otrzymujemy co dwa tygodnie, albo rzadziej, zadania, na ktre mamy odpowiedzie i odpowied odesa. Szkoda tylko, e nie dostajemy odpowiedzi zwrotnej z informacj, czy dobrze mylimy, czy dobrze zrozumielimy dane zagadnienie, nic – alarmuje student prawa.

Inni nie maj lepiej

Podobne gosy syszymy od studentw innych wydziaw. Maj zastrzeenia do nauczania online przez cz wykadowcw, ale te do trwajcej wanie sesji. Pani Ewa (imi zmienione) studiuje ekonomi – nie kryje, e ma przedmioty trudne, np. statystyk. Na zajciach online zadawane byy zadania, ktrych studenci nie umieli rozwiza. – Rozwizywalimy w pitk i te mielimy problem. Bo brakuje nam wzorw, brakuje nam wiedzy. Zaczlimy masowo posugiwa si YouTube’em, patrze, jak ludzie tam rozwizuj te same rzeczy. I nagle okazywao si, e do tego s inne wzory, do tego uywa si innych tablic matematycznych, a nikt nam tego nie powiedzia. Mog powiedzie, e jest jeden wielki chaos – mwi pani Ewa.

Do tej pory bya pitkow studentk, dostawaa stypendia – ju widzi, e teraz prawdopodobnie bdzie inaczej. – Pierwszy egzamin by dla mnie tragiczny, bardzo si zaamaam. To byo 15 pyta w 15 minut. Stanam na pytaniu 6, system mi si zawiesi i skoczy si czas – tumaczy ze zami w oczach.

Rzeczniczka UMCS, Aneta Adamska informuje, e pod koniec marca – w zwizku z pandemi – na uczelni zosta wprowadzony obowizek prowadzenia ksztacenia w formie zdalnej. – Naukowcy w celu realizacji zaj, w zalenoci od ich charakteru, mogli korzysta z rnych narzdzi informatycznych, takich jak m.in. aplikacja Teams, Wirtualny Kampus, System USOS, profil osobowy pracownika – przekazaa nam Aneta Adamska.

Przyznaje, e zdarzay si petycje czy skargi na sposb prowadzenia zaj, ale raczej pojedyncze. M.in. na wydziale prawa. – Przedstawiciele wadz tego wydziau spotykali si z przedstawicielami studentw, starajc si reagowa na bieco. Dodatkowo pracownicy wydziau zostali zobowizani do przygotowania sprawozda dot. zakresu realizacji zaj online. Podstaw rozliczenia zaj stanowi bdzie dokumentacja dot. sposobu realizacji zaj – przekazaa nam rzeczniczka uczelni. Wyjania take, e na uniwersytecie przeprowadzono ankiet na temat zdalnego nauczania (wzio w niej udzia blisko dwa tysice studentw) – wyniki ankiety s obecnie analizowane.

Wszystko zaley od wykadowcy

Ewa przyznaje, e cz wykadowcw podchodzia do wicze i wykadw z zaangaowaniem. Zajcia online rzeczywicie si odbyway, w czasie rzeczywistym, byy zadawane prace domowe. – Cz wykadowcw podchodzia do tego bardzo skrupulatnie, sprawdzali je dokadnie, wytykali nam nawet najmniejszy bd – mwi studentka. – Ale byli i tacy, od ktrych do tej pory nie mam adnej informacji, czy co zrobiam dobrze, czy le – dodaje.

Nasza rozmwczyni ali si na co jeszcze – na tre maili, ktra przychodzia do studentw od niektrych prowadzcych zajcia. Maile z zarzutami, e – rzekomo – cigali na zaliczeniu czy kolokwium. – Kierowanie do nas wszystkich maila pod hasem, e jestemy nieuczciwi, nie jest w porzdku – mwi Ewa, ktra sama nie ma sobie nic do zarzucenia. Podobne gosy syszymy od akw z Wydziau Biologii. Tu pocztkowo wicze – w duej mierze laboratoryjnych – praktycznie w ogle nie byo (mylano, e uniwersytet szybko zostanie otwarty), a ostatecznie skumulowano je w dwch-trzech tygodniach. – Co jest problematyczne, bo jednorazowo trzeba napisa 8 czy 9 sprawozda po wiczeniach – mwi nam pani Ola (imi zmienione).

Inni studenci zwracaj uwag na to, e cz wykadowcw w czasie pandemii swj kontakt z nimi ograniczya do przesania zagadnie na zaliczenie czy punktw do opracowania. – A chyba nie na tym powinno to polega – mwi nasi rozmwcy, nie tylko z lubelskiej uczelni.

Ankieta prawd powie?

Cz uczelni, podobnie jak lubelski UMCS, bada ankietowo, jak wyszo zdalne nauczanie. Z raportu Wydziau Humanistycznego Uniwersytetu lskiego w Katowicach za okres marzec – kwiecie wynika, e ocena wypada do optymistycznie, cho i tu studenci wskazywali na okrelone braki. „Jeli chodzi o wady, to jedynie indywidualne problemy sprawiaj trudnoci, takie jak problemy z internetem, ktre psuj jako video i audio prowadzonych zaj (bardzo, bardzo rzadkie przypadki i czsto nie s zalene od prowadzcego zajcia). Cao organizacji uwaam za pozytywn i doceniam starania zapewnienia studentom dostpu do wiedzy” – to zdanie jednego ze studentw.

„Bardzo prosz, by wykadowcy nie myleli tylko o materiale, ktry naley przerobi, ale take o zdrowiu psychicznym studentw (moe nie dla wszystkich, ale dla mnie ostatnie tygodnie s pene stresu i niepokoju o zdrowie moje i moich bliskich, w takich warunkach naprawd ciko jest si skupi i „ogarn” cigle napywajce maila z zadaniami) i niekorzystnych warunkach do pracy, ktre panuj teraz w polskich domach (wszyscy domownicy w jednym miejscu, praca zdalna, w moim przypadku codzienna opieka nad siostr w wieku szkolnym i konieczno pomocy jej w zadaniach domowych)” – napisaa w ankiecie inna z osb.

Trzeba te doda, e na takich uczelniach jak uniwersytety medyczne czy politechniki czci zaj nie dao si zdalnie przeprowadzi. Chodzi np. o wiczenia w laboratoriach.

Swj raport o sytuacji studentw w czasie pandemii przygotowao m.in. Niezalene Zrzeszenie Studentw. Czytamy w nim m.in., e „ponad 68 proc. wskaza odnosio si do korzystania z poczty elektronicznej jako narzdzia prowadzenia zdalnych zaj. Uczelnie nie dysponuj systemami zdolnymi do pracy zdalnej. Co wicej zauwaamy take problem zwizany z dostpem do szkole i sprztu, ktre w duej mierze zarwno studenci, jak i kadra akademicka musz zapewni sobie samodzielnie”.

W raporcie napisano rwnie, e „prawie co czwarty student (24 proc.) spotka si z wicej ni jednym przypadkiem, gdzie prowadzcy nie prowadzi zgodnie z przyjtymi standardami zaj w formie zdalnej, a ponad poowa badanych spotyka si z sytuacj, w ktrej cz jego zaj nie odbywa si”.

Posuchaj podcastu!

Wicej o:

DOSTP PREMIUMSource Article from https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26064896,studenci-narzekaja-na-zdalna-nauke-i-wykladowcow-wstyd.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki