Kanał RSS

Specjaliści z Kancelarii Sejmu i Senatu poprowadzą studia z legislacji. "Dwuznaczna reklama"

0

Wrzesień 29, 2017 przez admin

Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS reklamuje si m.in. na Facebooku:

Obecni czy byli pracownicy zwizani z wadz?

Pod postem swj komentarz zamieci radca prawny, Tomasz Popioek – Jacyna. Odnis si do zdania, e nowych legislatorw, ktrzy bd odpowiada za tworzenie rnych aktw prawnych – maj szkoli specjalici z podlegych obecnej wadzy instytucji. „To chyba prowokacja” – napisa prawnik.

„Wierz, e to jednak bdzie dowiadczona kadra”

– Mwic tak troch artem, to jest do ciekawa sytuacja, bo patrzc na wydarzenia z zeszego roku, jednym z wtpliwych momentw w dyskusji o sdownictwie konstytucyjnym i Trybunale byo niepublikowanie orzecze TK, wic jeli tego mieliby uczy legislatorzy z krgw rzdowych, to bybym bardzo ostrony – mwi mec. Bartosz Przeciechowski. Prawnik wierzy jednak w to, e na nowych studiach bdzie si uczy tworzenia dobrego prawa. Sam jest absolwentem UMCS; zna cz wykadowcw z Katedry Prawa Konstytucyjnego – niektrzy maj prowadzi zajcia w studium. – Przygotowanie legislacyjne przydaje si nie tylko w sejmie i senacie, ale te na poziomie gmin, w ktrych przygotowywane s uchway rad gmin. Dlatego utworzenie takich studiw to cenna inicjatywa – dodaje Przeciechowski. 

Co zatem wiemy o studiach?

Dr Maciej Berek, szef Rzdowego Centrum Legislacji w latach 2007-2015, ktry dzi odpowiada za utworzenie nowego kierunku na UMCS w Lublinie – podkrela: nikt nikogo nie bdzie uczy tworzenia zego prawa. Wykadowcami bd osoby, ktre byy legislatorami take w latach poprzednich, a nie tylko teraz, za rzdw PIS.

Chc postawi na praktyk, na warsztaty. Rwnie z obecnymi pracownikami RCL
– Legislacja jest dziedzin bardzo trudn, ale fascynujc. Wymaga wielu dowiadcze, ktre trudno byoby naby w innym miejscu ni wtedy, gdy wspuczestniczy si w tworzeniu czego, co ma by now regulacj prawn, czy to na szczeblu lokalnym czy krajowym – mwi dr Berek.

Studium Legislacji to nowo na UMCS. Poza teori, bardzo duy nacisk ma by pooony na praktyk. – Prawie poowa zaj w studium bdzie przewidziana na zajcia praktyczne, w znaczeniu warsztatowym. Specjalici, ktrzy pracowali i nadal pracuj w Rzdowym Centrum Legislacji (RCL), Kancelarii Sejmu czy Senatu i jednoczenie maj dowiadczenie w prowadzeniu szkole i warsztatw, przyjli zaproszenie do udziau w tym projekcie i bd prowadzili ze suchaczami studium bardzo praktyczne zajcia – podkrela Maciej Berek.

– To s ludzie, ktrzy maj po kilkanacie lat dowiadczenia praktycznego. Wiem, e dzi legislacja jest obszarem, o ktrym cz z nas si dopiero dowiaduje, e jest co takiego jak jako prawa. To wszystko jest oczywicie jakim kontekstem, w ktrym legislatorzy musz funkcjonowa, ale to w niczym nie zmniejsza ich kompetencji i kwalifikacji – dodaje nasz rozmwca.

Etyka zawodu legislatora

Jak podkrela dr M.Berek, trzeba pamita o tym, e legislator nie jest prawodawc. – Prawodawc jest ten, kto sprawuje wadz i ma prawo decydowania o tym, jakiej treci akt prawny chce przygotowa. Legislator jest od tego, by ten akt przygotowa i powiedzie „to jest dobrze, to jest le, tu jest ryzyko konstytucyjne”. I na kocu legislator musi umie wpasowa si w oczekiwanie prawodawcy, nawet, jeli jest ono sformuowane w sposb naruszajcy te zasady. To nie legislator podejmuje ostateczne decyzje – mwi Berek.

Jak podkrela, na zajciach adepci legislacji bd m.in. mie warsztaty z etyki zawodu legislatora. – eby legislator mg oceni, co moe, a czego nie moe, co jest poprawne, a co nie jest poprawne – najpierw musi posi odpowiedni wiedz. Musi mie przygotowanie dobre teoretyczne, by mc powiedzie potem „Uwaam, e tu jest ryzyko zwizane z okrelonym rozstrzygniciem” – mwi Maciej Berek.

- Te studia s potrzebne i to jest krok w dobr stron, tylko forma promocji jest niewaciwa. W dzisiejszych czasach nie ma ci co chwali tym, e zajcia bd prowadzi specjalici z Kancelarii Sejmu i Senatu. Bo nawet jeli to rzeczywicie s fachowcy, to wiadomo, jak si dzi tworzy prawo w Polsce. I taka forma reklamy jest po prostu dwuznaczna – mwi nam jeden z adwokatw.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,22443305,specjalisci-z-kancelarii-sejmu-i-senatu-poprowadza-studia-z.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki