Kanał RSS

Sędziowie rezygnują z funkcji i starań o awans. Tuż przed wejściem w życie ustawy kagańcowej

0

Luty 13, 2020 przez admin

W rod swoj decyzj ogosi znany i szanowany w rodowisku prawniczym sdzia Sdu Najwyszego, Stanisaw Zabocki. Dzi, czyli w przeddzie wejcia w ycie tzw. ustawy kagacowej, przechodzi w stan spoczynku. „S chwile, w ktrych trzeba powiedzie: NIE. S momenty, w ktrych takie NIE musi wybrzmie, rwnie po to, aby o wolnych sdach pamitali wolni ludzie. Zatem mwi NIE, nie przyo rki do procedowania w oparciu o ustaw, ktrej rozwizania uwaam za sprzeczne z przepisami polskiej Konstytucji oraz z wartociami uznawanymi na fundamenty prawa unijnego. Dlatego te przechodz w stan spoczynku w przeddzie wejcia tej ustawy w ycie” – napisa Stanisaw Zabocki w specjalnym owiadczeniu. 

Pisalimy te m.in. o sdzi z Lublina, Annie Samulak, ktra swj wniosek o przejcie w stan spoczynku zoya ju wczeniej. Te z powodu tzw. ustawy kagacowej.

Ale sdziowie rezygnuj te z zajmowanych funkcji i awansw. Ile jest takich rezygnacji w skali kraju – trudno oszacowa. O czci z nich informuje Stowarzyszenie Sdziw „Iustitia”. 

Sdziowie nie chc by funkcyjni

To m.in. sdzia Joanna Hetnarowicz-Sikora, ktra w Sdzie Okrgowym w Supsku bya koordynatorem do spraw wsppracy midzynarodowej i praw czowieka. W licie do kolegw napisaa, e nie ma wtpliwoci, e stanowione w Polsce prawo jest ze, a ustawa, ktra wejdzie w ycie, pozbawia sdziw niezawisoci. „Bowiem pod grob wydalenia z zawodu zakazuje im wykonywania orzeczenia Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku” – pisze pani sdzia. „Ustawa wprowadza odpowiedzialno dyscyplinarn sdziw za wydawanie orzecze sprzecznych z oczekiwaniami wadzy politycznej. Ustawa amie take Konstytucj RP, zakazujc sdziom rozproszonej kontroli konstytucyjnoci ustaw” – czytamy w owiadczeniu.

Z funkcji wiceprezesa Sdu Rejonowego w Bydgoszczy zrezygnowaa z kolei Monika Makowiak. Wskazaa m.in., e nie widzi efektywnych moliwoci obrony niezawisoci i niezalenoci sdziowskiej z pozycji osoby funkcyjnej w realiach narzuconych now ustaw. „Nie widz obecnie dla siebie miejsca w strukturze administracyjnej sdu, poniewa moje jej postrzeganie diametralnie rni si od wizji obecnych wadz (…). W tej sytuacji, jeli rzeczywicie chcemy jeszcze skutecznie zawalczy o ocalenie fundamentw Pastwa Prawa, moemy to zrealizowa tylko poza strukturami administracyjnymi. W skali kraju nie jestem jedyn osob, ktra podja tak decyzj i sdz, e bdzie nas wicej” – napisaa sdzia Monika Makowiak.

W Szczecinie z funkcji wizytatora do spraw karnych zrezygnowa sdzia Maciej Kawako. Z podobnych przyczyn. „Dzisiaj to moje dowiadczenie zawodowe i wiedza prawnicza nakazuj mi jasno powiedzie, e stanowione prawo, dotyczce ustroju sdw powszechnych, jest ze. Jest ono sprzeczne z Konstytucj RP i wicym Polsk prawem midzynarodowym. Jest te ze, gdy godzi w istot niezalenoci sdownictwa, likwidujc resztki gwarancji niezawisoci sdziego, a take resztki samorzdnoci sdziowskiej” – napisa sdzia.

„Zamierzam peni sub ju wycznie jako sdzia, nie za jako wsppracownik organw, instytucji i osb psujcych polski porzdek prawny. Uwaam, e w obecnych realiach rzeczywiste dziaania o ocalenie fundamentw Pastwa Prawa mog by podjte tylko poza strukturami administracyjnymi” – napisa sdzia Maciej Kawako. 

Rezygnacje z funkcji, ale i z awansu

Cz sdziw, ktrzy brali udzia w procedurze awansowej, po uchwale trzech izb Sdu Najwyszego wycofuje si z niej. Taka jest m.in. decyzja sdziw z Olsztyna. „Majc wiadomo wagi zarzutw dotyczcych procedur konkursowych w postpowaniu przed Krajow Rad Sdownictwa wyraonych w uchwale trzech izb Sdu Najwyszego(…) oraz konsekwencji powoania na urzd sdziego w takich warunkach, wycofalimy swoje kandydatury zgoszone na wolne stanowiska w Sdzie Okrgowym w Olsztynie” – napisali sdziowie w owiadczeniu. Dodajmy, e jest to ten sam sd, w ktrym orzeka sdzia Pawe Juszczyszyn.

Owiadczenie sdziw z OlsztynaOwiadczenie sdziw z Olsztyna tokfm.pl

Rezygnuj te m.in. sdziowie z odzi. – Sdziowie, ktrzy rezygnuj z udziau w procedurze awansowej, robi to bez wtpienia w zwizku z uchwa trzech izb Sdu Najwyszego. Wynika z niej, e ich status mgby by kwestionowany w zwizku z tym, e zostaliby powoani przez upolitycznion Krajowa Rad Sdownictwa – mwi sdzia Bartomiej Przymusiski, rzecznik stowarzyszenia „Iustitia”.

Jak jest w innych miastach? – Z tego, co wiem, takie decyzje nie wymagaj uzasadnienia, dany kandydat po prostu wykonuje okrelone czynnoci w systemie elektronicznym. W zwizku z powyszym nie jestem w stanie udzieli odpowiedzi, jakie byy ewentualne powody wycofania si poszczeglnych sdziw z procedury awansowej – napisa nam sdzia Micha Tomala z Sdu Okrgowego w Szczecinie.

- W ostatnim czasie trzech sdziw wycofao si z procedury awansowej, nie podajc przyczyn takiej decyzji – przekaza nam z koli sdzia Janusz Sulima, rzecznik Sdu Apelacyjnego w Biaymstoku.

Podobn odpowied dostalimy z Gdaska. – Zgoszenie i wycofanie kandydatury dokonywane jest w drodze e-nominacji i dokonuje go samodzielnie osoba zgaszajca swoj kandydatur na wolne stanowisko sdziowskie. Sd Apelacyjny jest wprawdzie informowany przez system Workflow o wycofaniu kandydatury, niemniej jednak nie jest informowany o przyczynach takiej decyzji – przekazaa nam Joanna Organiak z Sdu Apelacyjnego.

Ale nie wszdzie mamy do czynienia z rezygnacjami z ubiegania si o awans. „W okresie od 23 stycznia br., tj. od ogoszenia uchway poczonych trzech izb Sdu Najwyszego, w Sdzie Apelacyjnym w Katowicach nie odnotowano wycofania si sdziw z procedury awansowej” – przekaza nam rzecznik Sdu Apelacyjnego, Robert Kirejew. Doda jednak: „Penymi informacjami na temat rezygnacji kandydatw na sdziw w interesujcym Pani okresie powinien dysponowa organ dziaajcy obecnie jako Krajowa Rada Sdownictwa”.

Wysalimy do nowej Krajowej Rady Sdownictwa pytania w tej sprawie – czekamy na odpowied. 

„Iustitia” apeluje: sdziowie z list poparcia, ujawnijcie si

Jednoczenie, w nawizaniu do publikacji przez portal wpolityce.pl nazwisk 368 sdziw, ktrzy mieli zoy podpisy na listach poparcia dla kandydatw do neoKRS, Stowarzyszenie Sdziw „Iustitia” apeluje, by wymienieni sdziowie wskazali, kogo konkretnie poparli. „SSP <Iustitia> zwraca si z prob do sdziw, ktrych nazwiska figuruj na opublikowanej licie, bd ktrzy faktycznie udzielili poparcia kandydatom do Rady o poinformowanie, czy i ktremu/ktrym kandydatowi/kandydatom do Rady udzielili poparcia. Poprosimy o szybkie przesanie tej informacji na adres biuro@iustitia.pl” – czytamy na stronie „Iustitii”. – Dopiero, gdy dowiemy si, ktre osoby podpisay si pod poszczeglnymi kandydaturami, bdziemy mogli oceni, czy poszczeglne osoby zostay wanie zgoszone. Std nasza proba – mwi Bartomiej Przymusiski.

Source Article from https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25694117,sedziowie-rezygnuja-z-funkcji-i-staran-o-awans-tuz-przed-wejsciem.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki