Kanał RSS

RPO interweniuje ws. programu Radziwiłła. Ma szereg wątpliwości: o tempo, wątpliwe rozwiązania…

0

Sierpień 31, 2016 przez admin

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Od poowy tego roku metoda in vitro nie jest finansowane przez pastwo, po tym jak minister zdrowia Konstanty Radziwi uniewani kolejn edycj programu jej refundacji.

Resort pracuje natomiast nad projektem „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego na lata 2016-2017″, ktry dotyczy m.in. utworzenia sieci referencyjnych orodkw leczenia niepodnoci, szkolenia i edukacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oraz diagnostyki przyczyn niepodnoci.

W pierwszej poowie sierpnia program ten pozytywnie zaopiniowaa AOTMiT (Agencja Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji). Agencja zgosia jednak uwagi, m.in. do budetu oraz wskazaa na brak dowodw naukowych potwierdzajcych zasadno tworzenia banku tkanek germinalnych (biobankowane miay by tkanki jajnika, co miao da szans na potomstwo pacjentkom, ktre czekaa np. chemioterapia). Decyzja agencji spotkaa si z krytyk czci mediw, ktre wskazyway m.in. e w ocenie AOTMiT podstaw leczenia niepodnoci moe by tzw. naprotechnologia.

„Mroenie tkanek jajnikw? To eksperymenty” . Eksperci krytykuj zapisy Narodowego Programu Prokreacyjnego, nastpcy in vitro

W pitek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodar zwrci si do prezesa AOTMiT Wojciecha Matusewicza z prob o wyjanienie przyczyn, dla ktrych opiniujc ten program, Agencja nie odniosa si do skutecznoci metody in vitro, ktra nie zostaa w nim zaproponowana. „Bd wdziczny rwnie za dokadniejsze wyjanienia dlaczego – skoro we wczeniejszych opiniach programy leczenia niepodnoci metod IVF oceniono pozytywnie – program, ktry wyranie odchodzi od moliwoci zastosowania tej metody rwnie oceniono pozytywnie” – czytamy w pimie RPO.

Za szybko?

Niepokj Bodnara wzbudzio te stwierdzenie Rady Przejrzystoci (dziaa ona przy prezesie AOTMIT i peni funkcj opiniodawczo-doradcz), ktra zwracaa uwag na „popieszny tryb wdraania wielospecjalistycznego projektu, co uniemoliwia zasignicie opinii ekspertw z poszczeglnych dziedzin”.

– Popieszny tryb przygotowania opinii w odniesieniu do projektu, ktry prowadzi do zaprzestania finansowania ze rodkw publicznych procedury, uznanej dotychczas za skuteczn i dostpn co jest potwierdzone badaniami naukowymi, musi budzi obawy o ograniczenie praw osb, ktrych dotyka problem niepodnoci” – oceni rzecznik. Poprosi on szefa AOTMiT o informacj na temat trybu i harmonogramu prac nad opini.

Bodnar zwrci si take do Rzecznik Praw Pacjenta Krystyny Kozowskiej z prob o przedstawienie opinii w tej sprawie oraz o informacj, czy do jej biura wpywaj skargi osb, ktre nie mog skorzysta z in vitro.

W minionym tygodniu AOTMiT podkrelaa, e nigdy nie oceniaa, czy program prokreacyjny powinien lub czy moe zastpi in vitro. – To zupenie dwa rne etapy leczenia, czyli najpierw gruntowna diagnostyka i terapia farmakologiczna i/lub chirurgiczna, a jeli ona nie przynosi efektw, to dopiero in vitro. Zupenie inn kwesti, niezalen od Agencji, jest to, ktry etap leczenia bdzie finansowany przez pastwo. To ju zadania ministerstwa zdrowia, ktre realizuje polityk zdrowotn pastwa – wyjaniaa.

W tym roku AOTMiT opiniowaa dwa programy samorzdowe oparte o elementy tzw. naprotechnologii i oba otrzymay negatywn opini z powodu bdw merytorycznych i metodologicznych. Z kolei zgaszane w ostatnich latach programy leczenia niepodnoci metod in vitro uzyskiway zarwno pozytywne, jak i negatywne opinie, w zalenoci od ich jakoci

Rzecznik pisze i pisze

W ostatnich miesicach Bodnar kierowa do MZ pisma, w ktrych wskazywa m.in., e brak finansowania metody in vitro spowoduje, e bdzie ona dostpna tylko dla wskiego krgu zamonych osb. Jak poinformowa rzecznik, w odpowiedzi resort wskazywa m.in. e procedura in vitro nie wyczerpuje metod leczenia niepodnoci, wrd ktrych wskaza mona np. zachowawcze leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne, a take zabezpieczenie podnoci na przyszo.

Ministerstwo informowao te o przygotowywaniu „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego na lata 2016-2017″. Wskazao rwnie, e wrd zada wymienionych w projekcie Narodowego Programu Zdrowia znajduje si m.in. prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej o czynnikach wpywajcych na zdrowie prokreacyjne oraz finansowanie bada dot. zdrowia reprodukcyjnego.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,20625167,rpo-interweniuje-ws-programu-radziwilla-ma-szereg-watpliwosci.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki