Kanał RSS

Rodzice chcą dziecku zmienić szkołę, ale jest problem. Bo przepisy tego nie przewidują

0

Luty 28, 2017 przez admin

W czci samorzdw ruszy ju nabr dla tych uczniw, ktrzy w zwizku ze zmianami w owiacie bd si przenosi ze szkoy do szkoy. Dla przykadu, w Lublinie rodzice maj czas na zoenie dokumentw do 5 kwietnia. O ile w przypadku obecnych klas trzecich oraz szstych – z przenosinami problemu nie bdzie, bo taka moliwo przenoszenia nawet caych klas jest jasno zapisana w ustawie, o tyle z innymi rocznikami jest kopot.

Rodzice pytaj, ale szkoa niewiele moe

Gimnazjum nr 16 w Lublinie – renomowane, z bardzo wysokimi wynikami w nauce, duymi osigniciami w sporcie, doskona baz sportow, basenem. Od wrzenia ma by szko podstawow. Dyrektor gimnazjum Ewa Barszcz przyznaje, e w jej szkole pierwsze wnioski o przyjcie ju s. Do tych klas, ktre przewidzia ustawodawca. S te jednak pytania o moliwo utworzenia innych poziomw nauczania, choby klasy pitej. – Zdarzaj si takie pytania, bo jeeli rodzic chciaby zapisa do nas dziecko do klasy sidmej, a ma drugie w klasie modszej, to chciaby, aby chodziy do jednej szkoy. Niestety, wedug prawa chyba to nie bdzie od wrzenia moliwe – mwi dyrektorka.

„To powinno by uzupenione

Podobne pytania odbiera te dyrektor Gimnazjum nr 5 w Lublinie, ktre od wrzenia te ma by podstawwk. – W przepisach prawa mwi si tylko o okrelonych klasach, czyli pierwszej, czwartej i sidmej. Takie klasy mog utworzy. Natomiast nie mwi si nic o pozostaych klasach, czyli na przykad o obecnej klasie pierwszej czy drugiej. Myl, e to powinno by uzupenione, bo rodzice przychodz, pytaj – mwi dyrektor, Stanisaw Rodak.

W Lublinie s nawet przypadki, gdy rodzice chcieliby przenie z dotychczasowej podstawwki do tej nowo tworzonej, po gimnazjum – cae klasy. Ale nie takie, jakie s wymienione w przepisach. Chodz, szukaj wsparcia, pukaj do rnych drzwi. – Ja ich rozumiem, wiedz, e u nas jest wysoki poziom, dlatego chc wybra nas. Ale ja mam zwizane rce – mwi nam jeden z dyrektorw (proszc o niepodawanie nazwiska).

Dlaczego w szkoach po gimnazjach tylko trzy roczniki?

Dyrektor Jolanta Misiak z lubelskiego Kuratorium Owiaty tumaczy nam, e w przepisach jest mowa o trzech konkretnych rocznikach, bo to one rozpoczynaj trzy rne etapy edukacji: klasa pierwsza, klasa czwarta oraz nowo – klasa sidma. Std taki zapis. Co z uczniami innych klas? Zdaniem J.Misiak, nie ma mowy o przenoszeniu caych klas, ale jest moliwo przenoszenia pojedynczych uczniw. – Tak, formalnie taka moliwo jest. Ale jak ja mam przyj pojedynczych uczniw, skoro na przykad nie mam klasy pitej? Ucznia mona przyj, jak si ma klas. I kko si zamyka – syszymy od jednego z dyrektorw.

Na inny problem zwracaj uwag nauczyciele

Bardzo czsto z ust osb, ktre wdraaj reform, mona usysze gosy, e nie bdzie – zwizanych z reform – zwolnie nauczycieli. Samorzdowcy grzmi, e to nieprawda. W tej sprawie odezwa si do nas rwnie jeden ze suchaczy TOK FM.
Opisa sytuacj nauczycieli, ktrzy maj umowy czasowe. To modzi pedagodzy, w tym stayci, ktrzy nie maj szans na prac od wrzenia. Bo – zgodnie z now ustaw – pierwszestwo w zatrudnieniu przez najblisze lata maj nauczyciele mianowani i nauczyciele zatrudnieni na stae. – Z tego wynika prosta kalkulacja: jeeli umowa si koczy i nie zostanie przeduona, to wiadomo, e nauczyciel nie zostanie zwolniony. A to oznacza, e tych nauczycieli w tych oficjalnych, rzdowych statystykach nie bdzie – mwi nasz suchacz.

Dyrektor Marek Krukowski z gimnazjum nr 18 w Lublinie ma u siebie kilkunastu nauczycieli na umowach na czas okrelony. Wrd nich m.in. mod anglistk, ktra przygotowaa program dla klasy dwujzycznej. – Mam duy dylemta, co zrobi, by to co rozpocza moga przez kolejne lata kontynuowa, bo z dowiadczenia wiem, e to sprawdza si znakomicie. Przeprowadziem ju z nauczycielk rozmow, jest wiadoma te sytuacji, ktra zaistniaa i e moe si to potoczy bardzo rnie – mwi dyrektor M.Krukowski.
Cay problem dotyczy art. 226 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw – Prawo owiatowe, ktry brzmi:

W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszestwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkoach prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego przysuguje:

  1. nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom ktrzy otrzymali informacj o przeniesieniu ich w stan nieczynny z pocztkiem kolejnego roku szkolnego oraz nauczycielom, ktrzy zoyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela;
  2. nauczycielom, z ktrymi rozwizano stosunek pracy w trybie art. 228 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

 

Zobacz take: Prezydent Duda podpisa ustawy ws. zmian w owiacie. „Ta reforma jest Polsce niezbdna”

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,21435323,rodzice-chca-dziecku-zmienic-szkole-ale-jest-problem-bo-przepisy.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki