Kanał RSS

Rektor KUL: Cywilizację europejską stworzyli chrześcijanie, a jej symbolem jest krzyż. Bez niego nie będzie Polski i Europy

0

Kwiecień 6, 2015 przez admin

List rektora tradycyjnie czytany jest w kocioach w Poniedziaek Wielkanocny, tego dnia zbierane s datki na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II.

Europa zostaa zbudowana na trzech wzgrzach: Akropolu, Kapitolu i Golgocie

Ks. prof. Dbiski przypomina, e o Europie od dawna mwiono, i „zostaa zbudowana na trzech wzgrzach: Akropolu, Kapitolu i Golgocie”. Ateski Akropol, gwne miejsce kultu religijnego, jest symbolem greckiej filozofii. Kapitol, najwaniejsze z siedmiu wzgrz Rzymu, gdzie bya twierdza i najwaniejsza witynia, to symbol prawa rzymskiego. Golgota – miejsce mierci Chrystusa, gra, na ktrej stan krzy Zbawiciela – symbolizuje religi chrzecijask.

„W rzeczywistoci te trzy wzniesienia nie s jednak sobie rwne. Golgota odgrywa rol szczegln. Cywilizacj europejsk stworzyli bowiem chrzecijanie, ktrzy z zagady staroytnego wiata ocalili i przechowali to, co ten wiat stworzy i mia najcenniejszego: greck filozofi i rzymskie prawo, czyli rozum i sprawiedliwo” – napisa rektor KUL.

Chrzecijanie – jak tumaczy ks. Dbiski – przejli od Grekw racjonaln wizj wiata i czowieka, metody racjonalnego poznawania, „przeciwstawiajc je barbarzyskim zabobonom”. Natomiast od Rzymian przejli idee adu spoecznego, zasady wspycia midzyludzkiego, metody rozwizywania sporw, „przeciwstawiajc je prawu silniejszego”.

„Chrzecijanie nie tylko przenieli ideay Grekw i Rzymian przez okres wdrwki ludw, ale rwnie przyswoili te ideay, dogbnie je przetworzyli i udoskonalili, dajc pocztek prawdziwemu humanizmowi. To wanie chrzecijanie tchnli w antyczn spucizn ducha wolnoci, braterstwa i mioci, ktre stay si znakiem rozpoznawczym ich cywilizacji” – napisa ks. prof. Dbiski.

Dlatego jego zdaniem Europa „zostaa zbudowana na jednej grze, na Golgocie, na ktrej przechowano rwnie najwiksze skarby Akropolu i Kapitolu”.

Krzy jest symbolem naszej cywilizacji

„Europ zbudowano na Golgocie, to znaczy na krzyu. Dlatego krzy jest nie tylko symbolem religijnym, symbolem mioci Chrystusa do czowieka, ale rwnie symbolem naszej cywilizacji, a take symbolem prawdziwego humanizmu. Krzy jest najwaciwszym godem Europy, ktra przecie pierwotnie nosia miano Christianitas” – zaznaczy.

W ocenie ks. Dbiskiego od pewnego czasu Europa „w znacznym stopniu odrywa si od swoich chrzecijaskich fundamentw”, a „propagatorzy niewiary obiecuj, e kiedy zostan rozerwane kajdany chrzecijastwa, nastpi wielkie i ostateczne wyzwolenie czowieka”.

„Po epoce wielkich, zbrodniczych totalitaryzmw nastay czasy sceptycyzmu, czasy ludzi, ktrzy nie wiedz, w co wierzy i do czego dy. Ponadto obserwujemy odrodzenie rnych form fanatyzmu i fundamentalizmu, ktre na naszych oczach uzewntrzniaj si w terroryzmie” – napisa ks. Dbiski.

Czy Europa moe skutecznie przeciwstawi si fundamentalizmom?

Rektor KUL uwaa, e takie zjawiska rodz pytania o przyczyny kryzysu europejskiej cywilizacji i konsekwencje odrywania si od chrzecijastwa, czyli „od najgbszego fundamentu naszej kultury”.

„Czy zlaicyzowana Europa moe skutecznie przeciwstawi si rosncym w si fundamentalizmom, ktre w swej istocie s sprzeczne z ideaami Ewangelii? Czy ma na to do duchowej siy?” – napisa ks. Dbiski.

Jego zdaniem polska i europejska kultura „moe si rozwija tylko wtedy, gdy krzy Chrystusa gboko zapuci na tej ziemi swoje korzenie” i – jak przypomina rektor KUL – taka wanie idea przywiecaa ks. Idziemu Radziszewskiemu, kiedy zakada katolicki uniwersytet w Lublinie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II jest najstarsz uczelni w Lublinie, jednym z najstarszych uniwersytetw w Polsce. Powsta w 1918 roku. Obecnie na dziewiciu wydziaach i ponad 40 kierunkach studiw ksztaci ponad 14 tys. studentw, w tym ponad 600 cudzoziemcw, gwnie z Europy Wschodniej. Kadra naukowa uniwersytetu liczy 1165 osb.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,17710924,Rektor_KUL__Cywilizacje_europejska_stworzyli_chrzescijanie_.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki