Kanał RSS

Prokuratura Krajowa: nie będzie ekshumacji w Treblince

0

Kwiecień 12, 2019 przez admin

„Decyzj tak podj Zastpca Prokuratora Generalnego Dyrektor Gwnej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wydajc stosowne polecenie prokuratorowi prowadzcemu ledztwo” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej (PK) przesanym w pitek PAP.

Jak wyjaniono, decyzja jest podyktowana tym, e „zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie postpowania ze zwokami i szcztkami ludzkimi z 1 grudnia 2001 r. ekshumacje zwok i szcztkw ludzkich s dopuszczalne do 15 kwietnia”.

„Zaplanowanych czynnoci procesowych nie da si przeprowadzi do tej daty, poniewa prace na terenie niemieckiego niewolniczego Obozu Pracy dla Polakw Treblinka I zostay wyznaczone na obszarze obejmujcym a 5000 mkw. Nie sposb przy tym precyzyjnie okreli liczby jam grobowych i iloci szcztkw, ktre mog zosta ujawnione i miayby zosta ekshumowane” – podano w komunikacie.

Historia obozu w Treblince

Obz Pracy w Treblince I zosta utworzony dla Polakw zarzdzeniem niemieckiego gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera z dnia 15 listopada 1941 r. i funkcjonowa do 23 lipca 1944 r. Zajmowa obszar 17 hektarw i by oddalony o 2 kilometry od Obozu Zgady w Treblince II. Otoczony by ponad dwumetrowym ogrodzeniem z drutu kolczastego, w strategicznych punktach stay wiee wartownicze z karabinami maszynowymi. Na zewntrz tego ogrodzenia rozcignito zwoje drutu kolczastego oraz ustawiono zapory przeciwczogowe. Na bramie gwnej obozu widnia napis „Arbeit macht frei”. Polscy winiowie mieszkali w drewnianych barakach, spali na goych deskach we wasnych ubraniach. Zaoga obozu skadaa si z kilkudziesiciu SSmanw i okoo 100 ukraiskich stranikw, przeszkolonych uprzednio w orodku szkoleniowym SS w Trawnikach.

Zsyano tu polsk ludno cywiln, pocztkowo mieszkacw powiatu sokoowskiego, pniej take pozostaych powiatw dystryktu warszawskiego. Polakw osadzano w obozie w odwecie za akcje zbrojne polskiego podziemia, nieprzestrzeganie godziny policyjnej, przejawy oporu wobec przedstawicieli wadzy okupacyjnej. Sposobem staego, „uzupeniania siy roboczej” byo osadzanie w obozie osb zatrzymanych podczas apanek i obaw, organizowanych w miastach dystryktu warszawskiego, na szlakach kolejowych i pobliskich wioskach.

Du grup winiw stanowili Polacy, ktrzy na czas nie oddali niemieckim wadzom okupacyjnym wyznaczonych kontyngentw przymusowych dostaw. Do obozu trafiali take Polacy z okolicznych miejscowoci, dalsi krewni osb, ktre zostay rozstrzelane przez Niemcw za udzielanie pomocy ukrywajcym si ydom lub jecom radzieckim, zbiegym z obozu jenieckiego znajdujcego si w okolicach ochowa.

W obozie przebywao jednorazowo od 1000 do 2000 polskich winiw, ktrzy byli podzieleni na oddziay robocze. Najliczniejsza grupa Polakw pracowaa w pobliskiej wirowni, winiowie pracowali te przy usypywaniu waw przeciwpowodziowych nad rzek Bug, przy pracach melioracyjnych, polegajcych na osuszaniu oraz przy pozyskiwaniu drewna. Niewolnicza praca trwaa co najmniej przez 10 godzin dziennie, bya skrajnie wyczerpujca, co powodowao, e ju po kilku tygodniach polscy winiowie popadali w osabienie. Sytuacja ta sprzyjaa powstawaniu chorb, ktre przy zym wyywieniu powodoway liczne zgony.

Przez Obz Pracy w Treblince I przeszo co najmniej kilkanacie tysicy Polakw, z ktrych zdecydowana wikszo stracia ycie na skutek egzekucji, godu, wyczerpania, epidemii. W pobliskim lesie grzebano zwoki zmarych podczas cikich prac, rozstrzeliwano rannych i wycieczonych, skazanych na mier za wykroczenia obozowe.

Las przylegajcy do Obozu Pracy w Treblince I by miejscem strace nie tylko winiw obozu. W miejscu tym, na zarzdzenie gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, dokonywano take egzekucji Polakw przywoonych z Warszawy i z Sokoowa Podlaskiego, w tym winiw Pawiaka. Wrd zamordowanych w ten sposb osb byo kilkunastu aresztowanych dziaaczy Stronnictwa Pracy, ludzi kultury, czonkw palestry, polskich dziaaczy owiatowych, nauczycieli, oficerw Wojska Polskiego m.in. pose Stanisaw Ratajczyk, krytyk literacki Stefan Essmanowski, redaktor miesicznika „Teatr Ludowy” Jdrzej Cierniak, gen. Edward Szpakowski. Egzekucje wykonywano do ostatniej chwili funkcjonowania Obozu Pracy, tj. do koca lipca, a nawet pierwszych dni sierpnia 1944 r.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24647158,prokuratura-krajowa-nie-bedzie-ekshumacji-w-treblince.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki