Kanał RSS

Pracownicy socjalni alarmują po zabójstwie dziecka w Olecku. "Nie jesteśmy w stanie wypełniać swoich powinności"

0

Lipiec 14, 2019 przez admin

Po zabjstwie 9-miesicznej Blanki z Olecka Polska Federacja Zwizkowa Pracownikw Socjalnych i Pomocy Spoecznej wydaa owiadczenie przekazane Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, a take mediom w Polsce. 

Przypominamy – 9 miesiczna Blanka zostaa zamordowana 3 miesice po jej powrocie z rodziny zastpczej. Pomimo negatywnej opinii miejscowego orodka pomocy spoecznej, dziecko zostao oddane pod opiek rodzicw biologicznych. 

W pimie zwrcono uwag na nieprawidowoci w funkcjonowaniu systemu ochrony dziecka, ktre zwikszaj ryzyko wystpienia podobnych zdarze rwnie w przyszoci. Zwrcono uwag na “realne zachwianie rwnowagi w deniu rzdzcych do pozostawienia dziecka w rodzinie biologicznej, a potrzeb ochrony jego ycia i zdrowia.”

- Naturalna potrzeba, eby dziecko byo w rodzinie biologicznej, staa si dla rzdzcych zdecydowanym priorytetem. Przez co, naszym zdaniem, delikatnie mwic, umkna kwestia bezpieczestwa tego dziecka – mwi w TOK FM Pawe Maczyski, przewodniczcy PFZPSiPS. 

Jak tumaczy, jeeli sytuacja nie ulegnie zmianie, przemocy wobec dzieci i tragicznych mierci bdzie wicej. 

Kary dla gmin

- Ustawodawca dy do tego, eby jak najwicej dzieci jak najszybciej wracao z pieczy zastpczej do rodzin biologicznych. Procedowany jest projekt ustawy, w ktrym zakada si, e gmina zostanie ukarana finansowo, jeeli dziecko w cigu pierwszego roku nie powrci do rodziny biologicznej. Robi si wszystko, eby dziecko powrcio do rodzicw – mwi Maczyski. 

Federacja zwrcia te uwag, e warunki pracy pracownikw socjalnych nie pozwalaj na skuteczn ochron dzieci.  

- Pracownik socjalny w Polsce rednio zajmuje si 70-ma rodzinami. Wysuwanie zarzutw, e jest w jakiej rodzinie za rzadko, jest nieadekwatne – przekonywa Pawe Maczyski. 

Opisywa, e pracownicy socjalni s przytoczeni obowizkami. Musz np. kontrolowa piece, pod ktem ich szkodliwoci dla rodowiska, albo czy 500 plus zostao przez dan rodzin wydane zgodnie z przeznaczeniem. – Nie jestemy w stanie wypenia swoich powinnoci w zakresie ochrony dzieci – stwierdzi. 

- Wok pracownikw pomocy spoecznej tworzy si klimat, e odbieraj ludziom dzieci z powodu ubstwa. To nie ma absolutnie adnego pokrycia w danych statystycznych, ani w prawodawstwie – doda. 

Moe doj do strajku

Pracownicy socjalni zarzuca te wymiarowi sprawiedliwoci brak wsppracy z pomoc spoeczn i podkrela konieczno reform. – -Pracownicy zawiadamiaj sd, e co zego si dzieje, ale nawet nie s zapraszani na rozprawy. Nie informuj te o postanowieniach, ktre zapadaj – wymienia Maczyski.

Przypomnia te, e rednie zarobki pracownika socjalnego wynosz 1900 z netto. W PFZPSiPS trwaj rozmowy na temat moliwoci rozpoczcia akcji strajkowej.

cignij aplikacj TOK FM i suchaj sprytnie

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24992727,pracownicy-socjalni-alarmuja-po-zabojstwie-dziecka-w-olecku.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki