Kanał RSS

Powstanie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP. "Uleczy nas z tego, o czym zapomnieliśmy"

0

Sierpień 30, 2017 przez admin

W Lublinie ma powsta nowe muzeum – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, cho pierwotnie nazwa miaa by inna – Muzeum Kresw. Temat budzi emocje, bo zdaniem niektrych – moe to popsu nasze relacje ze wschodnimi ssiadami. Jeden z tych, ktrzy maj muzeum tworzy, prof. Andrzej Gil z KUL zapewnia jednak, e chodzi o przywracanie pamici.

Prof. Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego by gociem TOK FM. W rozmowie z nami podkreli, e ju w czasie kampanii prezydenckiej wczesny kandydat Andrzej Duda zapowiedzia, e muzeum Kresw powstanie, a jego siedziba bdzie w Lublinie.

– Gdy Andrzej Duda zosta prezydentem, mielimy tak nadziej, e te sowa co znacz i okazao si, e rzeczywicie znacz – mwi prof. Gil. W jego ocenie, jest konsensus w sprawie wyboru miasta, w ktrym muzeum byoby tworzone – ma to by wanie Lublin. – Lublin to m.in. Unia Lubelska, co co tej chwili w naszej historii jest jednym z najbardziej pozytywnych jej aspektw. Poza tym, jestemy najwikszym miastem na prawym brzegu Wisy, ktre graniczy z pastwami – dziedzicami tradycji Kresowo-Rzeczypospolickiej. I dlatego uwaam, e to dobra kandydatura – mwi prof. Gil.

„Ta nie powinno prowokowa”

Muzeum z Kresami w nazwie mogoby budzi due emocje, std pomys na inn nazw: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. – Wydaje mi si, e jest to po pierwsze na tyle pojemna, a po drugie – bezpieczna nazwa, e to chyba zostao zaakceptowane. To nazwa oddajca istot rzeczy, a jednoczenie nie prowokujca nikogo do jakichkolwiek rozwaa – wyjania prof. KUL.

Nie wszystkim pomys na nowe muzeum do koca si podoba. Zdaniem lubelskiej posanki Joanny Muchy (PO), powstanie muzeum moe wywoa niepotrzebne emocje, gwnie poza granicami Polski. – Decyzja jest na pewno kontrowersyjna i wzbudzajca napicie. Wyobramy sobie, e w Niemczech powstaje muzeum, ktre miaoby odnosi si do ziem, ktre uzyskalimy po II wojnie wiatowej na zachodzie. Na pewno dla nas byaby to te decyzja, ktra spotkaaby si z krytyk. Dlatego do tego pomysu podchodz z du ostronoci – mwi Mucha.

W jej ocenie, potrzebny jest duy rozsdek i wyczucie, by kogo nie urazi. Czy to dzi realne, gdy rzdzi PiS? – Wydaje mi si, e mae s na to szanse, bo PiS prowadzi polityk zagraniczn na potrzeby wasnego kraju i swojej wasnej polityki – dodaje Mucha. 

Urzdnicy z Ministerstwa Kultury byli ju w Lublinie na rozmowach. – Zadeklarowalimy jako miasto ch wsppracy, natomiast nasz rol nie jest zasadno wydatkowania rodkw przez Ministerstwo Kultury. Nie podejmuj si oceny, czy muzeum jest potrzebne, czy nie jest potrzebne – mwi dyplomatycznie wiceprezydent Lublina, Krzysztof Komorski.

„Jeli nie bdzie oddane w rce wariatw”

Wicemarszaek Lubelszczyzny Krzysztof Grabczuk popiera pomys powstania muzeum Kresw w Lublinie. – Musimy przypomina o naszej historii, ale musimy te bra pod uwag czynniki, ktre bd wpyway na utrzymanie tego muzeum. Std nasze pytania do ministerstwa, w jaki sposb bdzie sfinansowany zakup budynku, kto w przyszoci bdzie ten obiekt finansowa , w jaki sposb bd tworzone zbiory? To wane pytania, na ktre nie znamy odpowiedzi – mwi Grabczuk.

Pytany o ewentualne emocje, ktre mog si pojawi, odpowiada, e wszystko zaley od ludzi, ktrzy bd muzeum tworzy. – Trzeba mwi o historii, pokazywa prawdziw histori, historia wiele nas uczy, czsto si powtarza. Ale muzeum nie powinno by skierowane przeciwko komukolwiek. Nie trzeba tworzy historii na potrzeby jednej partii politycznej. Jeli nie bdzie to oddane – przepraszam za okrelenie – w rce wariatw, to odniesie sukces – dodaje Grabczuk.

Nie bdzie tylko polskiej narracji?

Zdaniem profesora Andrzeja Gila z KUL, zanim muzeum powstanie, odbd si szerokie konsultacje spoeczne.– My ylimy razem, nie obok siebie. I chcemy wej w dialog, ktry kiedy toczylimy – rny dialog, czasami bardzo trudny i dramatyczny, ale jednak dialog – mwi Gil. Chodzi oczywicie o dialog m.in. z Biaorusinami czy Ukraicami.

Profesor KUL dodaje, e chodzi o przywrcenie pamici. – W wielu przypadkach ta pami zostaa amputowana niemal w caoci, no wic co zrobi? Jedyna rzecz to leczy. Dla mnie to bdzie muzeum, ktre ma nas uleczy z tego, o czym zapomnielimy, co utracilimy i czego tak naprawd nie przywrcimy, bo to jest czas przeszy – tumaczy prof. Gil.

Radny Micha Krawczyk z Lublina wystosowa w tej sprawie list otwarty do premier Beaty Szydo. „Proponuj, aby kilkanacie milionw zotych, ktre pochonaby taka inwestycja, przeznaczy na cakiem inne przedsiwzicie. Skierowane w przyszo. Takie, ktre rozwijaoby wyobrani modych ludzi, uczyo ich stawiania istotnych pyta i samodzielnego rozwizywania problemw, dawaoby satysfakcj z odkrywania wiata, w przystpny sposb objaniaoby mechanizmy i prawa rzdzce naszym otoczeniem” – pisze radny. I sugeruje, e zamiast Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej mona byoby utworzy w Lublinie Centrum Nauki, na wzr warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. – O tym pomyle mwi si od kilku ju lat i warto byoby go zrealizowa – dodaje Krawczyk.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,22299035,powstanie-muzeum-ziem-wschodnich-dawnej-rzeczypospolitej-uleczy.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki