Kanał RSS

PiS robi rewolucję w służbie cywilnej, żeby usunąć politycznie zabetonowaną administrację? Kto może stracić pracę? Wcale nie nominaci Platformy

0

Grudzień 31, 2015 przez admin

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Jeden z posw PiS Artur Grski mwi w Sejmie m.in. o tym, e jego partia nie chce „zasklepionej w sobie, sztywnej, politycznie zabetonowanej administracji, przesiknitej starymi nawykami”. Mona te byo usysze, e to premier odpowiada za administracj i musi mie wpyw na dobr kadr. – Obecne przepisy nie daj moliwoci dania szansy modym absolwentom wyszych uczelni – mwia te minister Beata Kempa. Dlatego PiS ustaw o subie cywilnej zmienia.

Gwne zaoenia s takie, e dyrektorzy i wicedyrektorzy np. w urzdach wojewdzkich czy urzdach centralnych nie bd ju wyaniani w drodze otwartego naboru, ale zostan powoani. Wszyscy, ktrzy dzi s dyrektorami – maj przesta peni swoj funkcj. Zatrudnienie nowych ma si odbywa „w sposb elastyczny i mniej sformalizowany” ni do tej pory.

To tylko zasona dymna, eby mc wsadzi swoich ludzi- nie ma wtpliwoci jeden z dyrektorw (ponad 10-letni sta na tym stanowisku) z jednego z urzdw wojewdzkich, ktry zgodzi si na rozmow pod warunkiem, e nie ujawnimy nazwiska. – Dyrektor u wojewody podejmuje na co dzie ca mas decyzji, podpisuje je swoim nazwiskiem. Trzeba mie fachow wiedz, a przede wszystkim dowiadczenie – mwi. Jego zdaniem, sugestie, e dyrektorami mog zosta osoby tu po studiach to fikcja. – Cho dzi wcale mnie to nie zdziwi. Ale pamitajmy, e to si na nas zemci. Bo ze decyzje mog by kosztowne – dodaje.

Inni dyrektorzy, z ktrymi prbowalimy rozmawia przyznaj tylko, e boj si o prac, nie wiedz, co z nimi bdzie. – To jest jaki koszmar. Nie pi po nocach. Niby si mwi, e mnie nie wyrzuc na bruk, ale bd pewna, jak zobacz decyzj na pimie – mwi jedna z dyrektorek.

Czy dyrektorzy w urzdach to rzeczywicie „sztywna, politycznie zabetonowana administracja”?

Czy s to osoby, „wstawiane” do urzdów z politycznego klucza? Takie przypadki zapewne s, ale… PiS rzdzi w Polsce przez kilka lat, po wyborach parlamentarnych w 2005 roku (rzd Kazimierza Marcinkiewicza, potem Jarosawa Kaczyskiego). W wielu urzdach w Polsce osoby do dzi zajmujce wysze stanowiska zostay zatrudniane… wanie wtedy, za rzdów PiS, a nawet wczeniej.

Gdy u wadzy bya koalicja PO-PSL, nikt ich nie zwalnia, bo uznano, e s merytorycznie wietnie przygotowane. Dzi maj obawy, co z nimi bdzie. – Wbrew pozorom, dowiadczenie ma tu ogromne znaczenie. To jest gszcz przepisw, zawioci, decyzji. Oczywicie, kto powie, e wszystkiego mona si nauczy. Tyle, e to nie jest kwestia dni czy miesicy, ale wieloletniej praktyki – mwi jeden z dyrektorw.

Dyrektorzy z wieloletnim staem z „politycznie zabetonowanej administracji”?

Poprosilimy urzdy wojewdzkie o dane dotyczce dyrektorw.

I tak dla przykadu, w Urzdzie Wojewdzkim w Lublinie 28-letni sta na stanowisku kierowniczym ma zastpca dyrektora Wydziau Infrastruktury; 18 lat szefem jest Lubelski Wojewdzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ktry wczeniej by dyrektorem i wicedyrektorem w urzdzie oraz 13-letni sta na stanowisku dyrektora ma szef Wydziau Prawnego. S te osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w latach 2005-2008 (gdy rzdzi PiS).

W Warszawie jest przypadek dyrektora, ktry od 2010 roku jest szefem Wydziau Skarbu Pastwa i Nieruchomoci, ale wczeniej od 1990 roku by szefem (lub zastpc) wydziaw: geodezji, rozwoju regionalnego, geodezji i gospodarki nieruchomociami.

Jest te szereg dyrektorw – jak przekazao nam Biuro Prasowe Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego – ktrzy swoj funkcj objli w latach 2005-2008. To m.in. dyrektor Biura Ochrony, dyrektor Wydziau Infrastruktury (od 2005 r. by zastpc); dyrektor Wydziau Spraw Obywatelskich – od 2006 roku; dyrektor Wydziau Kontroli – te od 2006 roku czy zastpca dyrektora Wydziau Spraw Cudzoziemcw – od 2007 roku. Takich przypadkw jest wicej – dyrektorw, ktrych mimo politycznych przetasowa, nikt nie zmienia.

W Kujawsko-Pomorskim Urzdzie Wojewdzkim w Bydgoszczy, jak przekaza nam rzecznik wojewody Jarosaw Jakubowski, funkcje dyrektora i zastpcy dyrektora peni kilkanacie osb. „Najduszy sta na stanowiskach kierowniczych ma piciu dyrektorw: Wydziau Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcw (od 2003 roku) oraz Wydziau Skarbu Pastwa i Nieruchomoci (od 2003 roku), Biura Zarzdzania Funduszami Europejskimi (od 2005 roku, obecnie Dyrektor Wydziau Infrastruktury i Rozwoju), Wydziau rodowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 2003 roku, obecnie Dyrektor Generalny) oraz Wydziau Finansw i Budetu (od 2006 roku)” – przekaza nam rzecznik z Bydgoszczy. Doda te, e szeciu dyrektorw, ktrzy zajmowali takie stanowiska w latach 2005 – 2008, to obecnie szefowie Wydziau Spraw Obywatelskich czy Wydziau Skarbu Pastwa.

W Urzdzie Wojewdzkim w Gdasku s np. dyrektorzy z 25-cio i 17-letnim staem. – Dyrektorzy, ktrzy peni t funkcj od 2008 roku bd wczeniej, kieruj wydziaami: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcw, Finansw i Budetu, Nieruchomoci i Skarbu Pastwa, Zdrowia-PCKP, Prawny i Nadzoru, Administracyjno-Gospodarczy, Instytucji Poredniczcej w Certyfikacji i Kontroli, Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego – poinformowa nas Roman Nowak, rzecznik wojewody.

Zajrzelimy te do Wrocawia – tu u wojewody dolnolskiego na stanowiskach dyrektorw i zastpcw pracuj 22 osoby, z tego najduszy sta na wysokim stanowisku urzdniczym ma pi z nich – od 14 do 19 lat pracy. Na tym nie koniec. – Oprcz tych 5 osb z najduszym staem, funkcje dyrektora lub zastpcy w przedziale lat 2005-08 objo kolejnych 6 osb – przekazaa nam rzeczniczka wojewody dolnolskiego, Sylwia Jurgiel.

W przypadku Podkarpackiego Urzdu Wojewdzkiego jest podobnie. Tu te znajdziemy dyrektorw z bardzo dugim staem, ktrzy s dyrektorami od lat, mimo powyborczych zmian w urzdach i zmian wojewodw. – Najduszy sta pracy na stanowisku dyrektora, w przedziale od 11 lat do 16 lat, posiadaj trzy osoby: dyrektor generalny urzdu oraz kierujcy komrkami organizacyjnymi urzdu ds. finansw i budetu oraz ds. obsugi prawnej i nadzoru – informuje Magorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik wojewody podkarpackiego.

W woj. lubuskim osoby na najwyszych stanowiskach w sybie cywilnej zostay zatrudnione najpniej w 2006 roku. Z kolei w Podlaskim Urzdzie Wojewdzkim

BiaystokPodlaski Urzd Wojewdzki z najduszym staem jest dwch dyrektorw i jeden zastpca: dyrektor Wydziau Certyfikacji i Funduszy Europejskich (od 1998 r.), dyrektor Wydziau Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcw (od 1994 r.), z- ca dyrektora Wydziau Infrastruktury (od 1995). Do tego s dyrektorzy zatrudnieni w latach 2005-2008 (rzdy PiS)- w sumie 9 takich osb m.in. Wydzia Polityki Spoecznej, mWydzia Infrastruktury (2 osoby); Wydz. Finansw i budetu.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,19414531,pis-robi-rewolucje-w-sluzbie-cywilnej-zeby-usunac-politycznie.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki