Kanał RSS

PASE: kryteria na maturach z języków obcych były zaniżone. "Poziom testów jest zaniżany"

0

Lipiec 31, 2015 przez admin

MEN podaje, e w tym roku zdawalno egzaminu maturalnego z jzyka angielskiego w liceach oglnoksztaccych na poziomie podstawowym wyniosa 97 proc. i ocenia ten wynik jako bardzo dobry. Tymczasem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakoci w Nauczaniu Jzykw Obcych (PASE) po analizie pyta egzaminacyjnych twierdzi, e wyniki te daj faszywy obraz znajomoci jzykw – zdaniem stowarzyszenia egzaminy byy le skonstruowane i pokazay duo lepsze wyniki ni faktyczne umiejtnoci wielu uczniw . PASE apeluje o pilne zmiany w systemie egzaminowania jzykw obcych w polskich szkoach.

„Poziom testw jest zaniany”

– Wyniki analiz s zatrwaajce i potwierdzaj nasze przypuszczenia o zanianiu poziomu testw, by wykaza duo lepsze rezultaty polskich uczniw ni ich faktyczne umiejtnoci. To oczywicie nie oznacza, e nie ma dzieci, ktre dobrze mwi w jzykach obcych, ale do tej grupy nale te, ktre bardzo dobrze si ucz i najczciej korzystaj z dodatkowych, prywatnych lekcji. Czy na tym ma polega polska edukacja w tym zakresie, zwaszcza w sytuacji, gdy gwnym kryterium kompetencyjnym pracodawcw jest dobra znajomo jzyka obcego? To niedopuszczalne, by MEN po macoszemu traktowao tak wany dzia edukacji – mwi Jacek Czonkowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakoci w Nauczaniu Jzykw Obcych na czwartkowej konferencji prasowej.

Egzaminy s za atwe

– W ocenie PASE egzamin szstoklasisty by zbyt atwy, zawiera wycznie tzw. pytania zamknite i trzy wersje odpowiedzi do wyboru. Niektre pytania nie wymagay nawet znajomoci jzyka obcego. Egzamin szstoklasisty nie okrela te tzw. progu zdawalnoci, co oznacza, e kady ucze zda egzamin bez wzgldu na wynik. W przypadku egzaminu gimnazjalnego uczniowie zdawali go na dwch poziomach: podstawowym (jeli danego jzyka obcego uczyli si tylko w gimnazjum) lub rozszerzonym (jeli uczyli si go te w szkole podstawowej). Ten egzamin, cho na poziomie rozszerzonym by trudniejszy, to na poziomie podstawowym by w opinii PASE take zbyt atwy i bazowa na pytaniach zamknitych z trzema wersjami odpowiedzi do wyboru. Podobnie jak w przypadku egzaminu szstoklasisty, nie byo wyznaczonego progu zdawalnoci i ustnej czci egzaminu, ktra najlepiej sprawdza umiejtnoci komunikacyjne.

– Gdyby przyj midzynarodowe standardy, ktre uznaje PASE, czyli 60-proc. prg zdawalnoci egzaminu z jzyka obcego, nie zdaoby go a 64 proc. polskich gimnazjalistw (…). W przypadku matur prg zdawalnoci wprowadzono, ale ten jest zaledwie na poziomie 30 proc. punktw. Taka znajomo jzyka obcego nie wiadczy o umiejtnociach komunikacyjnych, a osoby z takim wynikiem dostaj si na powane kierunki studiw, gdzie lektorzy rozkadaj rce, gdy musz pilnie uzupenia braki jzykowe studentw – doda Czonkowski.

PASE wyliczyo, e gdyby przyjto midzynarodowe standardy w ocenianiu uczniw (60-procentowy prg zdawalnoci), egzaminu maturalnego z jzyka obcego na poziomie rozszerzonym nie zdaoby 80 proc. maturzystw.

Zdaniem PASE naley podwyszy poziom egzaminw, gdy egzamin maturalny na poziomie podstawowym by zbyt atwy. Czonkowski owiadczy, e przeprowadzi eksperyment – rozwiza test maturalny z angielskiego na poziomie podstawowym, losowo wybierajc odpowiedzi. Rozwizawszy test w ten sposb, uzyska wynik 27,3 proc. punktw (przy progu zdawalnoci 30 proc. punktw).

Dlatego stowarzyszenie apeluje o: podwyszenie poziomu egzaminw jzykowych na egzaminie szstoklasisty i gimnazjalnym, w tym wprowadzenie pyta otwartych, podwyszenie progu zdawalnoci na egzaminie maturalnym, wprowadzenie egzaminw ustnych na kadym etapie edukacji szkolnej (obecnie egzamin ustny jest dopiero na maturze), ujednolicenie egzaminw i powstrzymanie corocznych zmian. PASE uwaa, e konieczne jest podniesienie rangi nauczania jzykw obcych w szkoach ze wzgldu na coraz wiksze wymogi pracodawcw wobec pracownikw, ale te zmian postrzegania nauki jzykw obcych przez MEN, gdzie – zdaniem stowarzyszenia – obecnie brakuje osb odpowiedzialnych za ten dzia nauki.

PASE jest organizacj pozarzdow, ktrej celem jest podwyszanie jakoci w nauczaniu jzykw obcych w Polsce.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,18460735,pase-kryteria-na-maturach-z-jezykow-obcych-byly-zanizone-poziom.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki