Kanał RSS

Obywatele RP zapowiadają na jutro protest. "Będziemy stać dalej niż 3 metry od siebie"

0

Marzec 25, 2020 przez admin

Obywatele RP poinformowali PAP, e w przeddzie planowanego na pitek posiedzenia Sejmu, organizowanego „podczas stanu epidemii”, przedstawi publicznie swoje dania.

Domagaj si „od wszystkich stron politycznego sporu rozejmu i wsppracy w walce z kryzysem”, w tym zwaszcza ogoszenia stanu nadzwyczajnego, przesunicia terminu wyborw, i potwierdzenia konstytucyjnych gwarancji praw obywateli do roszcze wobec pastwa z tytuu strat poniesionych w wyniku ograniczenia praw w czasie stanu nadzwyczajnego. Szczegowe dania dziaacze ruchu przedstawili na swoich stronach internetowych i w mediach spoecznociowych.

Do trzymania transparentw potrzeba co najmniej 6 osb

Wydarzenie ma si rozpocz przed poudniem w centrum stolicy, nastpnie przenie przed Sejm, gdzie Obywatele RP zaplanowali konferencj prasow, ktra ma by transmitowana przez internet. Przedsiwzicie ma si zakoczy przed siedzib PiS przy ul. Nowogrodzkiej.

Kasprzak powiedzia PAP, e odpowiedzialno za to wydarzenie „wemie kada z tych osb, ktre uczestnicz w czym, co polega na publicznym wystawieniu transparentw”. Doda, e do trzymania transparentw potrzeba co najmniej szeciu osb.

Zapewni te, e protestujcy „dotr na miejsce wasnym transportem, zachowujc wszystkie rygory ostronoci i bd od siebie nie bliej, ni w odlegoci kilku metrw, zdecydowanie wicej ni dwch”.

„By dotrze na miejsce, przemieszczamy si jako wolontariusze”

Kasprzak zadeklarowa: „jestemy gotowi ponie wszelkie konsekwencje”. – By dotrze na miejsce, przemieszczamy si jako wolontariusze, a robimy to w fundamentalnie wanych sprawach yciowych. Zgromadzenia za moim zdaniem nie bdzie — ale oczywicie uszanujemy tym razem kad ocen i decyzj funkcjonariuszy – podkreli.

Jak obieca, „jeeli dojdzie do interwencji policji, to zachowamy takie rygory bezpieczestwa, podamy nasze dowody osobiste bez adnego sprzeciwu i odkaone”. Przekonywa te, e osoby trzymajce transparenty bd w odlegoci co najmniej trzech metrw od siebie i – jak oceni – „trudno uzna to za zamanie regu bezpieczestwa”.

Na uwag, e bd obok siebie wicej ni dwie osoby i policjanci mog to uzna za zgromadzenie, lider Obywateli RP przyzna, e „maj takie prawo”. – Tym razem nie zamierzamy go kwestionowa. Mamy ogromny szacunek dla racjonalnych regu bezpieczestwa i tej odpowiedzialnoci, ktr ogromna wikszo spoeczestwa demonstruje. Natomiast treci rozporzdzenia ministra zdrowia nie szanujemy. Apelujemy o konstytucyjny stan nadzwyczajny – podkreli Kasprzak.

„Nie zachcamy do udziau w tym wydarzeniu”

Pytany, czy zachca innych do udziau w czwartkowym wydarzeniu, powiedzia, e „absolutnie nie”. Przyzna, e dziaacze ruchu maj wiadomo „amania przepisw”. – Ale naszym zdaniem, nie kady przepis zasuguje na nazywanie go prawem. Nasi prawnicy oceniaj, e te przepisy (wprowadzone przez ministra zdrowia – PAP) s bezprawne. Wystpujemy w imi tych samych celw, ktre rzekomo te przepisy maj realizowa, ale naszym zdaniem nie realizuj, chocia taka jest ich intencja – doda.

Na uwag, e uczestnicy tego wydarzenia mog odpowiada przed sdem, Kasprzak stwierdzi, e „s takie sytuacje, gdy nie ma wyjcia – trzeba pooy gow pod topr tego prawa, w imi racji, w ktre si wierzy”.

Zgodnie z obowizujcymi od rody przepisami obowizuje cakowity zakaz zgromadze spotka, imprez czy zebra. Za wyjtkiem rodzin po ulicach mona przemieszcza si jedynie w grupie do dwch osb. Do 11 kwietnia nie mona si swobodnie przemieszcza poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz zawodowymi. Obostrzenia nie dotycz dojazdw do pracy, wolontariatu oraz zaatwiania spraw niezbdnych do ycia codziennego. Kto nie zastosuje si do obostrze, moe zosta ukarany mandatem do 5 tys. z.

Source Article from https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25820309,obywatele-rp-zapowiadaja-na-jutro-protest-bedziemy-stac-dalej.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki