Kanał RSS

"Niech rząd się obudzi". Tysiące nauczycieli protestowało przed MEN

0

Kwiecień 23, 2019 przez admin

Oficjalnie manifestacja przed MEN rozpocza si o godzinie 11. Protestujcy nauczyciele mieli ze sob flagi Zwizku Nauczycielstwa Polskiego oraz czarne wykrzykniki na pomaraczowym tle, ktre stay si symbolem strajku. Nie brakowao te licznych transparentw z hasami: „Niech rzd si obudzi” czy „Chcemy lepszej edukacji”.

- To zdecydowanie jeden z goniejszy protestw, bo przed siedzib ministerstwa od ponad godziny nie milkn gwizdki i wuwuzele – relacjonowa okoo godziny 11 Roch Kowalski z TOK FM, ktry by na miejscu.

Wedug naszego reportera, ale Szucha (gdzie znajduje si siedziba MEN) szybko zapenia si strajkujcymi nauczycielami, pedagogami i osobami wspierajcymi. – Zjechali tu z kadego zaktku kraju. Jak mwi, w jednym celu, by pokaza niezadowolenie ze sposobu, w jaki traktuje ich rzd – opisywa Roch Kowalski.

Mieszkacy stolicy musieli liczy si z utrudnieniami w ruchu w rejonie al. Szucha i placu Trzech Krzyy. Na tras objazdow skierowano autobus linii 222.

Chwil po godzinie 11 gos zabra prezes Zwizku Nauczycielstwa Polskiego Sawomir Broniarz. 

- To, e tak licznie protestujemy jest dla nas niezwykle wane. To pokazuje, e nauczyciele nie chc polityki, ale dobrej szkoy. Na tym nam zaley. Chcemy mie warunki materialne i organizacyjne do godziwego funkcjonowania. Nie damy sobie wmwi, e to jest robione na czyje zlecenie. To jest nasz nauczycielski protest – przekonywa ze sceny Broniarz.

- Dzisiaj niczego nie koczymy. Dzisiaj w dalszym cigu jestemy w fazie strajku o godno zawodu nauczyciela i pracownika owiaty – doda. Przyzna, e nauczyciele zdaj sobie spraw z emocji, jakie wywouje ich strajk. Podzikowa rodzicom, samorzdom i tym wszystkim, ktrzy wspieraj protest.

Broniarz podkrela te, e oprcz przedstawicieli ZNP w protecie bior udzia przedstawiciele Forum Zwizkw Zawodowych oraz owiatowej Solidarnoci mimo, e kierownictwo tej ostatniej podpisao porozumienie z rzdem. – Owiatowa bieda nie ma adnych barw politycznych i zwizkowych. Wszyscy jedziemy na tym samym wzku – mwi szef ZNP.

Wrd postulatw strajkujcych wymieni nie tylko wzrost wynagrodzenia, ale take wiksz autonomi dla dyrektorw i „odchudzenie” podstawy programowej.

Podczas manifestacji wystpi te szef OPZZ Jan Guz. – Bez nauczyciela i pracownika administracji szkolnej nie jestemy w stanie wychowa dzieci. Nie bdzie rozwoju gospodarczego i innowacji bez dobrej szkoy – mwi.

Kontrole w autobusach

Zwizek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada wielk manifestacj ju kilka dni temu. „Wszystkich chccych wyrazi swoje poparcie serdecznie zapraszamy!” – zachcali na swojej stronie zwizkowcy.

Od samego rana autokary z nauczycielami zjeday si do Warszawy. Jak informowaa nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabocka, z samego Lublina wyjechay trzy pene autobusy.

W mediach spoecznociowych zaczy pojawia si informacje, e autokary z nauczycielami s kontrolowane przez funkcjonariuszy m.in. z policji.

„Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymuje autokary wiozce nauczycieli na manifestacj do Warszawy. Akurat te. Sprawdzaj wszystko, papiery, opony, pasy, uoenie bagay w lukach” – pisa na Twitterze Micha Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sdy.

O przyczyny kontroli zapytalimy Komend Gwn Policji. Na razie nie otrzymalimy odpowiedzi na nasze pytania.  

ZNP zdecyduje, co ze strajkiem

Take we wtorek, po protecie przed siedzib MEN, w Centrum Partnerstwa Spoecznego „Dialog”, na wniosek organizacji pracodawcw, ma si rozpocz spotkanie Prezydium Rady Dialogu Spoecznego w sprawie okrgego stou – informowaa przewodniczca Rady Dialogu Spoecznego Dorota Gardias.

ZNP wieczorem ma podj decyzje co do przyszoci strajku. W niektrych szkoach pod znakiem zapytania wci stoj egzaminy maturalne. Do koca tygodnia powinny si odby rady klasyfikacyjne, na ktrych nauczyciele wystawi maturzystom oceny kocowe. To jest konieczne, aby mc przystpi do egzaminu.

Wtorek to 16 dzie oglnopolskiego strajku nauczycieli. W pitek na Stadionie Narodowym ma si rozpocz okrgy st owiatowy. 

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24690175,niech-rzad-sie-obudzi-tysiace-nauczycieli-protestuje-przed.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki