Kanał RSS

Moczydłowski o śmierci Kosteckiego: Brak porządnej sekcji to głupota albo ignorancja

0

Sierpień 13, 2019 przez admin

Do mierci piciarza Dawida Kosteckiego doszo w pitek, 2 sierpnia w celi Aresztu ledczego Warszawa-Biaoka. Kostecki mia si powiesi na ptli z przecierada, lec w ku pod kocem. Nie udao si go uratowa. Zlecona przez prokuratur sekcja zwok mczyzny wykluczya udzia osb trzecich, potwierdzajc, e bokser popeni samobjstwo.

W poniedziaek „Gazeta Wyborcza” napisaa, e prokurator, ktry pierwszy oglda ciao Dawida Kosteckiego, odkry dwa malekie – jak po igle – nakucia na szyi Kosteckiego. Podejrzewa, e mg zosta najpierw odurzony, a potem uduszony, tak, by wygldao to na samobjstwo. Jak napisaa „Wyborcza”, podczas sekcji zwok tych ladw nie zbadano.

Rodzina Dawida Kosteckiego i jej penomocnicy wstrzymali pogrzeb byego piciarza, bo domagali si drugiej sekcji zwok. Prokuratura nie wyrazia na to zgody.  W poniedziaek nazwaa lady na ciele Kosteckiego „zadawnionymi strupami”.

Kostecki w 2012 r. ujawni na Facebooku proceder wsppracy policjantw CB z Rzeszowa z brami R. – pochodzcymi z Ukrainy wacicielami lokalnych agencji towarzyskich. Jej klientami mieli by politycy.

Pojawiy si wtpliwoci

Jak mwi w TOK FM Pawe Moczydowski, kryminolog i byy szef wiziennictwa, w sprawie mierci boksera pojawio si wiele wtpliwoci. Zwrci uwag na fakt, e samobjstwo czsto popeniaj winiowie, ktrzy ze wzgldu na charakter popenionego przestpstwa s przeladowani przez wspwiniw i odcina si od nich rodzina – tak czsto bywa w przypadku skazanych pedofili. Inn przyczyn odebrania sobie ycia mog by np. dugi. 

Tymczasem, jak przekonywa ekspert, Kosteckiemu nie zagraao nic, co wynikaoby z panujcego w wizieniach systemu wartoci, nie mia te kopotw z bliskimi.

- Czekaa na niego kochajca rodzina, ktra wcieka si syszc informacje o samobjstwie. Mia perspektyw wyjcia na warunkowe zwolnienie, odbudowania swojego ycia – zauway Moczydowski i doda, e w tej sprawie jest wicej sprzecznoci, ni mogoby si wydawa. Zwrci uwag na sposb  i miejsce popenienia samobjstwa. 

Jak mwi, przed popenieniem samobjstwa winiowie dugo badaj nawyki swoich wspwiniw, aby sam akt zaplanowa tak, eby nie byli oni w stanie go udaremni. Byaby to ich naturalna reakcja, podyktowana ludzkim odruchem, a take obaw, e moe na nich pa podejrzenie zabjstwa. 

- To jest cay proces obserwacji, eby wymyli, ktry moment i miejsce s najlepsze – wyjania Moczydowski podkrelajc, e Kostecki na tego rodzaju obserwacj mia a trzy lata w Rzeszowie, w rozpoznanym rodowisku, a w Biaoce przebywa krtko. 

Byy szef wiziennictwa oceni te, e Kostecki wybra metod samobjstwa charakterystyczn dla dowiadczonych kryminalistw, ktrzy w celi przebywaj sami. 

- Jest jaki olbrzymi opr ze strony prokuratury. Myl, e on jest warunkowany obaw, e jak otworzymy si na kolejn sekcj zwok, to wyjdzie na to, e jest osoba  trzecia. A mamy okres wyborczy. Wic nagle wartoci staje si okres wyborczy, a nie ustalenie jak zgin czowiek. To jest po prostu chamstwo, a nie polityka – krytykowa.

- Jest co bada. Okolicznoci budzcych wtpliwoci jest tyle, e brak porzdnej sekcji zwok to gupota albo ignorancja – doda. 

Rwnie zdaniem Piotra Kadocznego z Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka naley przeprowadzi kolejn sekcj zwok boksera. 

„Wadza powinna pokaza, e zaley jej na wyjanieniu sprawy”

- Sprawa jest wtpliwa, przynajmniej zdaniem czci opinii publicznej.  Kostecki mia zeznawa w sprawie – mwic delikatnie – kontrowersyjnej, dotyczcej niektrych politykw. Nie on pierwszy jako dziwnie w tej sprawie umar. Z punktu widzenia samej wadzy dobrze by byo ostatecznie spraw wyjani. Zrobi sekcj zwok, pokaza, e chce si spraw wyjani – przekonywa.

Doda te, e ta sytuacja sprawia, e inne osoby, ktre miayby zeznawa w sprawach dotyczcych polityki, mog zacz obawia si o swoje ycie – wymieni tu nazwisko Marka Falenty.

- Nagle moe okaza si, e bardzo ryzykowna rzecz jest by wiadkiem. A szczeglnie osadzonym – zauway. 

Pobierz aplikacj i suchaj na smartfonie

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25085180,ekspert-ds-wieziennictwa-jest-wiele-watpliwosci-w-sprawie.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki