Kanał RSS

Miriam Shaded: 60 syryjskich rodzin ma trafić do Polski przez Liban

0

Maj 30, 2015 przez admin

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

PAP: Skd zrodzi si pomys sprowadzenia do Polski grupy syryjskich chrzecijan?

Miriam Shaded: Mj tata jest Syryjczykiem, a mama Polk. Zawsze mylaam o tym, eby pomaga przede wszystkim syryjskim kobietom. Trwajca od ponad czterech lat wojna w Syrii bezporednio dotyka bliskie mi osoby. Duchowni Kociow syryjskich poprosili o pomoc mojego tat, ktry jest pastorem. Stara si w Polsce zdoby wizy dla kilku rodzin, co byo bardzo trudne. eby reprezentowa ca spraw, zdecydowaam si otworzy Fundacj Estera.

We wsppracy z innymi organizacjami chcemy zorganizowa przyjazd do Polski w sumie 1500 przeladowanych chrzecijan z 300 rodzin. Na razie otrzymalimy list 60 rodzin, czyli ponad 200 osb, midzy innymi z Damaszku. Ciesz si, e w tej sprawie jest wola polityczna ze strony polskiego rzdu. Teraz trzeba to wszystko zorganizowa, eby szybko i bezpiecznie sprowadzi te osoby do Polski.

Jak wygldaj kwestie formalno-prawne i organizacyjne zwizane z ich przyjazdem?

O szczegach tego przedsiwzicia rozmawialimy ju z przedstawicielami Urzdu do spraw Cudzoziemcw. Teraz czekamy na dodatkowe informacje i dokumenty. Sami te gromadzimy niezbdne informacje, m.in. o paszportach, i kompletujemy imienn list osb, ktre maj przyjecha w pierwszej kolejnoci. To s chrzecijanie, ktrzy przynale do Kocioa od wielu lat.

W jaki sposb te rodziny maj trafi do Polski?

To jest walka z czasem. Chodzi o to, eby jak najszybciej wydosta te osoby z Syrii. Problemem jest to, e w Syrii nie ma polskiej ambasady. Te osoby bd musiay przedosta si przez granic do Libanu i aplikowa o wizy najpewniej w polskiej ambasadzie w Bejrucie. Tam na miejscu bd oczekiwa na weryfikacj, co moe potrwa nawet do dwch tygodni.

Teraz w Polsce wszystkie parafie, ktre zadeklaroway pomoc, szukaj mieszka, ktre bd mogy by tym osobom wynajte. Dla tych 60 rodzin ju znalelimy konkretne lokale. Zbieramy take fundusze na ich utrzymanie.

Chcemy przypisa te osoby do konkretnych miejsc, w ktrych bd mogy skorzysta z ofert pracy. Chcemy take, aby syryjskie rodziny zintegroway si z polskim spoeczestwem. Bdziemy poszukiwa szk, w ktrych dzieci bd mogy si uczy jzyka polskiego.

Syria przed wybuchem wojny bya jednym z najbardziej liberalnych krajw w tamtym rejonie wiata. Obecnie sytuacja jest tak napita, e osoby z tych rodzin bay si podawa szczegowych informacji na swj temat, poniewa czuj si zagroone. Mog powiedzie, e s to osoby wyksztacone, ktre bd umiay odnale si w polskim spoeczestwie. Maj te same wartoci co Polacy, podejcie do kobiet, praw czowieka. Na pewno nie bd si zamyka w swoich spoecznociach.

Jak pani ocenia polityk migracyjn Unii Europejskiej i Polski?

Podstawow barier jest to, e wielu imigrantw nie otrzymuje wiz. Problemem jest nielegalny przemyt ludzi. Jest to bardzo niebezpieczne. Tak naprawd ryzyko to podejmuj modzi mczyni. Kobiety i dzieci, ktre s szczeglnie naraone, raczej nie wybieraj tej drogi. Na przykad w Polsce w zeszym roku ochron midzynarodow otrzymao ponad 100 Syryjczykw. To znikoma liczba w skali caego kraju. To jest uamek procentu.

Zaproponowane przez Uni Europejsk narzucanie konkretnych kwot i liczb migrantw, ktrych poszczeglne pastwa musiayby przyj, jest bardzo niesprawiedliwe. Czsto s to imigranci zarobkowi lub osoby, ktre mog si schroni w innych miejscach. Chrzecijanie w Syrii nie maj takiej moliwoci. Oni s tam po prostu przeladowani i mordowani przez ISIS (Pastwo Islamskie – PAP) ze wzgldu na ich religi. Dlatego Fundacja Estera koncentruje si na pomocy dla tej grupy osb.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,18021661,Miriam_Shaded__60_syryjskich_rodzin_ma_trafic_do_Polski.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki