Kanał RSS

Ksiądz winny znęcania się nad dziećmi. Ale podkarpacki sąd sprawę umorzył. Uzasadnienie niejawne

0

Marzec 31, 2016 przez admin

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Jak wyjania dziennikarzom po ogoszeniu wyroku prokurator Alicja Barbara-Bk sd zmieni kwalifikacj prawn czynu zarzucanego ksidzu. Ze wzgldu na fakt, e naruszenie nietykalnoci cielesnej jest przestpstwem ciganym z oskarenia prywatnego, a jego karalno ju si przedawnia, sd umorzy postpowanie przeciwko duchownemu.

Poszkodowani chc apelowa

Wyrok nie jest prawomocny. Penomocnicy oskarycieli posikowych, czyli pokrzywdzonych i ich rodzicw, zapowiadaj apelacj. Nie wyklucza jej take prokuratura.

– Mielimy zastrzeenia co do obiektywizmu sdu. Rozwaalimy w toku postpowania zoenie wniosku o wyczenie sdziego. Mona byo wywnioskowa po sposobie procedowania przez sd, e wyrok moe by korzystny dla oskaronego, niekorzystny dla naszych klientw – wyjawi jeden z penomocnikw Tomasz Midlar.

Uzasadnienie orzeczenia byo – podobnie jak proces – niejawne. Proces odbywa si za zamknitymi drzwiami z uwagi na dobro pokrzywdzonych i prawo rodziny zmarego Bartka do szacunku i spokoju. O niejawno wnioskowaa prokurator; wniosek popar te obroca oskaronego.

Nie pierwsza sprawa

By to drugi proces Stanisawa K. – byego proboszcza parafii w Hudnie w tej sprawie toczcy si w sdzie wBrzozowie(Podkarpackie); duchowny by ju za zncanie si nad dziemi skazany nieprawomocnym wyrokiem. Sd wlutym 2013r. wymierzy mu kar dwch lat w zawieszeniu na pi za psychiczne i fizyczne zncanie si nad 13-letnim Bartkiem i trzema dziewczynkami.

Sd uzna wwczas na podstawie zgromadzonych dowodw, e duchowny bi Bartka po twarzy, karku, szarpa za uszy, oskara go o kradzie pienidzy mimo braku dowodw i zaprzecze chopca, straszy zawiadomieniem policji i przeszukaniem domu. Jednak w opinii sdu nie byo to przyczyn samobjstwa chopca, co zarzucaa duchownemu prokuratura.

Sd uzna duchownego w pierwszym procesie winnym take zncania si nad trzema dziewczynkami w okresie odwrzenia 2005do grudnia 2007 r.; mia bi je po rkach, cign za wosy i uszy, przez co dzieci bay si kolejnych lekcji z ksidzem.

Od wczesnego wyroku odwoaa si obrona, prokuratura i oskaryciele posikowi. W sierpniu 2013 roku Sd Okrgowy w Kronie uchyli wyrok i skierowa spraw do ponownego rozpoznania przez sd I instancji. Wytkn te sdowi w Brzozowie m.in. brak opinii psychologicznej, psychiatrycznej i seksuologicznej oskaronego. Ponadto – wedug sdu okrgowego – uzasadnienie wyroku byo niekompletne.

Proces niejawny

Sd w Brzozowie uzna, e to prokuratura ma uzupeni materia dowodowy o opinie biegych. Prokuratura zoya zaalenie na to postanowienie, ale sd okrgowy podzieli zdanie sdu niszej instancji i akta sprawy wrciy do prokuratury celem uzupenienia.

Po uzupenieniu materiau dowodowego o opinie biegych na temat ksidza oraz o zeznania dwojga wiadkw, ktrzy potwierdzili poprzednie ustalenia prokuratury, ledczy w grudniu 2014 roku skierowali do sdu ponowne oskarenie Stanisawa K. o te same czyny.

Opinie biegych dotyczce Stanisawa K. s niejawne. W czasie ledztwa ksidz nie przyzna si do winy i odmwi skadania wyjanie.

Stanisaw K. po raz pierwszy zosta oskarony wiosn 2008 r. o psychiczne i fizyczne zncanie si nad 13-latkiem i doprowadzenie go tym do samobjstwa, oraz o zncanie si nad trjk innych dzieci.

Proces w tej sprawie rozpocz si w lipcu tego samego roku; na wniosek prokuratury i penomocnika pokrzywdzonych odbywa si za zamknitymi drzwiami. Udao si go rozpocz dopiero za drugim razem. W pierwszym terminie odroczono go na wniosek obrocy ksidza, ktry odebra zbyt pno zawiadomienie o terminie rozprawy – cztery dni wczeniej (a wedug prawa powinien co najmniej siedem dni przed terminem).

Pierwszy proces trwa pi lat. Jego zakoczenie przeduao m.in. oczekiwanie na opini psychologiczn dotyczc Bartka. Obszerna i szczegowa opinia wpyna do sdu w lutym 2011 roku. Jej tre jest niejawna.

Ponowny proces duchownego trwa kilka miesicy – rozpocz si w sierpniu ubiegego roku, a zakoczy si 16 marca br. Rozpoczcie drugiego procesu take byo odraczane, a udao si dopiero przy czwartej prbie. Trzy wczeniejsze terminy byy odraczane; pierwszy raz z powodw proceduralnych (obroca ksidza zbyt pno odebra zawiadomienie o terminie rozprawy), dwa kolejne – z powodu hospitalizacji oskaronego.

Dramat dziecka

Do samobjstwa Bartka doszo w poowie grudnia 2007 r. w miejscowoci Hudno. Chopiec powiesi si na drzewie. Zostawi list, w ktrym mia oskary miejscowego proboszcza o bezpodstawne posdzenie go o kradzie. Napisa te, e nie chce ju by „gwacony” przez tego „pedofila”, ale wyrazy te pniej zamaza.

ledztwo w tej sprawie brzozowska prokuratura wszcza kilka dni po mierci chopca. Zgromadzony materia dowodowy nie potwierdzi jednak, by chopiec by molestowany przez duchownego. Biegy z zakresu grafologii potwierdzi autentyczno listu pozostawionego przez Bartka.

Ks. Stanisaw K. niedugo po tragedii odszed na swoj prob z parafii Hudno.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,19843110,ksiadz-winny-znecania-sie-nad-dziecmi-ale-podkarpacki-sad-sprawe.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki