Kanał RSS

Kidawa-Błońska: PO zajmie się projektem ws. związków partnerskich

0

Styczeń 30, 2015 przez admin

Projekt jest gotowy od kilku miesicy. Opracowali go wsplnie pose PO Artur Dunin i wiceminister sprawiedliwoci Jerzy Kozdro.

Bd spotkania, premier si zgodzia

– Bdzie spotkanie klubowe i bdziemy ten projekt skada – powiedziaa Kidawa-Boska. Jak zaznaczya, konieczna jest jeszcze dyskusja wrd posw Platformy, gdy wadze klubu chc mie „absolutn pewno”, e projekt ma poparcie caego klubu. Wg Kidawy-Boskiej klub w tej sprawie moe zebra si ju w przyszym tygodniu.

Nieoficjalnie wiadomo, e projekt ustawy o umowie partnerskiej kilka dni temu otrzymaa premier Ewa Kopacz i nie budzi on jej zastrzee. Kidawa-Boska zapewnia te, e wol szefowej rzdu jest, by Sejm raz jeszcze zaj si kwesti zwizkw partnerskich.

Dwa lata temu nie wyszo

Dwa lata temu sejmowa wikszo odrzucia w pierwszym czytaniu trzy projekty ustaw o zwizkach partnerskich: dwa zoone wsplnie przez SLD i Ruch Palikota (obecnie Twj Ruch) oraz projekt PO, ktrego autorem by Dunin. Przeciwko projektom gosowaa spora cz posw Platformy, zwaszcza tych o silnie konserwatywnych pogldach.

Po tych gosowaniach liderzy partii zapowiedzieli, e bd podejmowa dalsze prby uregulowania kwestii zwizkw partnerskich. Pracy nad nowym projektem podjli si Dunin i Kozdro. – Projekt jest oparty na pierwotnym projekcie, wzilimy jednak pod uwag zastrzeenia naszych kolegw o pogldach konserwatywnych – wyjani Dunin. – Miejmy nadziej, e zadowol ich przyjte przez nas rozwizania – doda.

„Umowa partnerska”

Z projektu wynika, e zmieniony zosta m.in. tytu (z ustawy „o umowie zwizku partnerskiego” na ustaw „o umowie partnerskiej”). Kolejna istotna zmiana to wykrelenie moliwoci zawierania umowy partnerskiej w Urzdzie Stanu Cywilnego. Nowy projekt PO zakada, e umowa byaby zawierana w formie aktu notarialnego w kancelarii.

Umow miayby prawo zawrze „dwie osoby fizyczne posiadajce pen zdolno do czynnoci prawnych”. Moliwoci takiej nie byoby, jeli przynajmniej jedna z takich osb pozostawaaby w zwizku maeskim lub byaby stron innej umowy partnerskiej; take, jeli przyszli partnerzy byliby rodzestwem, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej lub jeli byliby to przysposabiajcy i przysposobiony (czyli rodzic adopcyjny i dziecko adoptowane).

Projekt Platformy daje partnerom prawo ustanowienia wsplnoty majtkowej (w tym wsplnego rozliczania PIT), a take prawo do pochwku zmarego partnera, do bycia pochowanym w rodzinnym grobie partnera, rwnie prawo do odmowy zezna w postpowaniu karnym, cywilnym, o wykroczenia, take postpowaniu podatkowym. W razie mierci jednego z partnerw drugi z nich miaby te moliwo przejcia po nim lokatorskiego prawa do mieszkania.

W umowie partnerzy mogliby ponadto postanowi, e bd uprawnieni do dziedziczenia po sobie i do zachowku na takich samych zasadach, jak dziedzicz po sobie maonkowie. Mieliby te moliwo postanowienia, e w razie gdyby jeden z nich, w zwizku z ustaniem obowizywania umowy partnerskiej, znalaz si w niedostatku, mgby domaga si od swego partnera wiadczenia alimentacyjnego w wysokoci odpowiadajcej jego usprawiedliwionym potrzebom oraz moliwociom zarobkowym zobowizanego.

Umowa partnerska ustawaaby z chwil zawarcia przez partnerw maestwa, w razie mierci jednego z nich, a take postanowienia o rozwizaniu umowy lub zoenia przez jednego z partnerw owiadczenia o wypowiedzeniu umowy. Projekt przewiduje te utworzenie przez Krajow Rad Notarialn rejestru umw partnerskich – trafiaaby do niego kada nowo zawarta umowa partnerska.

Drugie podejcie lewicy

Po odrzuceniu przez Sejm dwa lata temu projektw dot. zwizkw partnerskich po raz drugi swoje propozycje zoyy kluby SLD i Twojego Ruchu. Obie przewiduj zawieranie zwizkw w Urzdzie Stanu Cywilnego. Zgodnie z propozycj Sojuszu swoje wzajemne uprawnienia lub zobowizania o charakterze majtkowym lub osobistym partnerzy mieliby okreli w umowie zwizku partnerskiego zawartej w formie aktu notarialnego. W projekcie TR takiego zapisu nie ma; projekt stanowi natomiast, e partnerzy maj w zwizku rwne prawa i obowizki, udzielaj sobie wzajemnej pomocy i wsparcia, a take dbaj o utrzymanie wizi poycia. Obie lewicowe propozycje przewiduj moliwo zawarcia wsplnoty majtkowej.

Pozostae prawa wynikajce z zawarcia zwizku partnerskiego zawieraj projekty przepisw wprowadzajcych do ustawy o zwizkach partnerskich zoone przez oba kluby: SLD i TR. To propozycje zmian w kilkudziesiciu innych ustawach, ktre zmierzayby do tego, by partnerom da m.in. prawo do pochwku, dziedziczenia po zmarym partnerze czy odmowy skadania zezna w postpowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i podatkowym.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,17337602,Kidawa_Blonska__PO_zajmie_sie_projektem_ws__zwiazkow.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki