Kanał RSS

Kacper Płażyński napisał list do prezesa Goldman Sachs. Wcześniej bank wezwał go do przeprosin i zapłaty 250 tys. zł

0

Maj 22, 2020 przez admin

Spka Robyg, bdca wasnoci banku Goldman Sachs, wezwaa posa Prawa i Sprawiedliwoci Kacpra Payskiego do przeprosin i zapaty 250 tysicy zotych odszkodowania. Zdaniem dewelopera, polityk naruszy jej dobra osobiste.

Firma oczekuje od polityka przeprosin i wpaty 150 tys. z na cel spoeczny za jego wypowied na temat poaru budynku znajdujcego si na historycznym terenie Gedanii, ktr pose opublikowa 15 kwietnia w mediach spoecznociowych. Kolejnych 100 tys. z zadouczynienia Robyg domaga si za wypowied opublikowan 9 maja w programie „Alarm” (TVP Info), dotyczc okolicznoci, w jakich Wojewdzki Urzd Ochrony Zabytkw wyda decyzj o pozwoleniu na budow.

Payski napisa list

W odpowiedzi Payski napisa list do prezesa banku Goldman Sachs Davida Solomona, w ktrym zwraca uwag, e tereny mieszczce si przy ul. Kociuszki to jeden z najwaniejszych elementw pamici o Polakach yjcych w Wolnym Miecie Gdasku.

„Pami o ofiarach rzezi urzdzonej w Europie przez niemieckich nazistw musi trwa wiecznie. Takim miejscem pamici s w moim rodzinnym miecie, polskim Gdasku, obiekty klubu sportowego Gedania. Tutaj w okresie pomidzy I a II wojn wiatow, gdy Gdask by rzdzonym przez Niemcw Wolnym Miastem, znajdowaa si prawdziwa enklawa wolnoci, oporu i sprzeciwu wobec za. Tym zem byy rzdy niemieckich nazistw, ktrzy przeladowali skupionych wok klubu Polakw, ale take ydw i przedstawicieli innych mniejszoci. Wielu moich rodakw, dziaaczy i czonkw klubu Gedania zgino, zamordowanych tu po wybuchu II wojny wiatowej. Wielu trafio do obozw zagady. Ginli z rk tych samych oprawcw, niemieckich nazistw, ktrzy byli odpowiedzialni za antysemickie pogromy w Wolnym Miecie Gdasku i pniejsze mordy na ydach” – wyjani Payski.

Doda, e jego zdaniem dawne tereny klubu pikarskiego Gedania to pomnik historii i jako taki powinien suy kultywowaniu pamici o bohaterach i ofiarach. „Niestety, inaczej postrzegaj rol tego obszaru menaderowie, bdcej wasnoci Goldman Sachs firmy Robyg S.A., ktra jest obecnie wacicielem terenu klubu Gedania. Firma Robyg planuje inwestycj, ktra moim zdaniem, a take zdaniem wielu niezalenych ekspertw, przekrela historyczne dziedzictwo tego miejsca. W moim przekonaniu, bdca wasnoci Goldman Sachs firma Robyg S.A. chce dobrze zarobi, wymazujc jednoczenie z mapy mojego miasta pami o ofiarach niemieckich nazistw” – napisa polityk.

Podkreli, e jako obywatel demokratycznego pastwa ma prawo do wyraania krytyki wobec dziaa firmy Robyg i wyraenia swoich wtpliwoci zwizanych z poarem, ktry w Wielk Sobot wybuch na terenie Gedanii. „To nie pierwszy poar w Gdasku na terenach przygotowanych pod inwestycj dewelopersk, ktry budzi spoeczne kontrowersje. Uwaam wic, e sprawa musi by dogbnie i rzetelnie wyjaniona” – zaznaczy w licie.

Pose wskaza, e dania firmy Robyg, wyraone w pismach przedprocesowych, s „kuriozalne”. Doda, e „nie ulegnie grobom”. Zapowiedzia te, e nadal bdzie zabiega o zachowanie historycznego ksztatu obiektu, znajdujcego si przy ul. Kociuszki w Gdasku Wrzeszczu.

„W zwizku z tym, e dziaania firmy Robyg uniemoliwiaj jakikolwiek cywilizowany dialog, kieruj na Pana rce wyrazy stanowczego sprzeciwu wobec planw inwestycji deweloperskiej w tym niezwykle wanym miejscu. Prosz podj decyzj o odstpieniu od inwestycji i zwrci lokalnej spoecznoci prawo do godnego wspominania ofiar niemieckich nazistw” – zaapelowa Payski.

Co dalej z Gedani?

W 2005 r. wojewoda pomorski wyrazi zgod i upowani wczesnego prezydenta Gdaska Pawa Adamowicza do przekazania Gedanii prawa wieczystego uytkowania terenu nalecego do Skarbu Pastwa o powierzchni 2,7 ha wraz z budynkami z 99 proc. bonifikat. Klub, zamiast 4,2 mln z, zapaci 42 tys. z tytuem opat. Nieruchomo miaa by wykorzystywana na cele wychowawcze i sportowe.

Do planowanej budowy kompleksu sportowego nie doszo. Dokonano rozbirki zabudowa, a w 2015 r. teren sta si skadowiskiem materiaw sypkich.

W kwietniu 2017 r. Gedania sprzedaa za 16,5 mln z prawo uytkowania terenu spce Robyg. Prezydent Gdaska wwczas do Prokuratorii Generalnej wniosek o podjcie dziaa, aby teren wrci do zasobu Skarbu Pastwa. Jednoczenie zawiadomi prokuratur o moliwoci popenienia przestpstwa przez kierownictwo klubu. Sprawa trafia do sdu. 26 lutego Sd Okrgowy w Gdasku zadecydowa, e firma Robyg pozostaje uytkownikiem wieczystym terenw dawnej Gedanii. Obszar wpisany jest do rejestru zabytkw, jego cz musi zosta przeznaczona na cele sportowe.

Pobierz Aplikacj TOK FM, suchaj i testuj przez dwa tygodnie:

Source Article from https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25966629,kacper-plazynski-napisal-list-do-prezesa-goldman-sachs-wczesniej.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki