Kanał RSS

Inspektor weterynarii zerwała rozmowy z aktywistami ws. krów z Deszczna. "Absolutny brak woli współpracy"

0

Czerwiec 11, 2019 przez admin

Na wtorkowe przedpoudnie w Gorzowie Wielkopolskim zaplanowane byo spotkanie Powiatowego Inspektora Weterynarii z Biurem Ochrony Zwierzt, ktre od pocztku angauje si w spraw ratowania stada krw z Deszna, ktre skierowano do egzekucji.

Jak informuje reporter TOK FM Sebastian Wierciak, ktry by na miejscu, spotkanie zostao przerwane, a aktywici z BOZ wyproszeni. – Spotkanie zakoczyo si tym, e pani inspektor nagle wesza do pokoju i wyprosia nas. Powiedziaa, e musi wyj, bo ma wane polecenia subowe i kazaa nam po prostu wyj – mwia naszemu reporterowi jedna z uczestniczek spotkania.

Aktywici zaznaczaj, e jechali ponad 100 kilometrw „specjalnie po to, aby co ustali”. – To jest brak absolutnej woli jakiejkolwiek wsppracy – podkrelia rozmwczyni Sebastiana Wierciaka. Jej zdaniem, pani inspektor „podwaa decyzj ministra rolnictwa, ktry uzna, e krowy powinny zosta przy yciu”. – Pani inspektor stoi na stanowisku, e decyzja o ich zabiciu jest prawomocna – stwierdzia. Jak dodaje reporter TOK FM, urzdniczka nie chce rozmawia z mediami na temat krw. Tymczasem aktywici planuj nadal koczowa w miasteczko namiotowym w okolicach Deszczna.  

Badanie krw z Deszczna

We wtorek na stronie internetowej Gwnego Inspektoratu Weterynarii zamieszczona zostaa uchwaa Rady Sanitarno-Epizootycznej ws. stada krw z Deszczna. W komunikacie wskazano, e Rada rekomenduje Gwnemu Lekarzowi Weterynarii, aby wszystkie zwierzta w stadzie zostay zakolczykowane i „niezwocznie zbadane” pod ktem grulicy, enzootycznej biaaczki byda czy brucelozy.

„Do czasu oznakowania zwierzt oraz uzyskania wynikw bada urzdowych w kierunku wyej wymienionych jednostek chorobowych zwierzta powinny pozostawa w miejscu aktualnego przebywania stada w cisej izolacji od innych zwierzt. W przypadku ujemnych wynikw bada urzdowych, mona rozway moliwo przemieszczenia stada w caoci do siedziby docelowej, wskazanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – dodano. 

Rada rekomenduje ponadto, by owa docelowa siedziba zapewnia im profesjonaln obsug oraz ywienie. Powinna by te wyposaona w odpowiednie pomieszczenia, gwarantujce spenienie podstawowych warunkw dobrostanu zwierzt. Nowe miejsce ma by ogrodzone – umoliwiajce okresowe, swobodne przebywanie zwierzt na zewntrz budynkw inwentarskich.

Krowy z Deszczna. Nie ma zgody na swobodne przebywanie na pastwiskach

W rekomendacjach wskazano, e nowa „siedziba” krw z Deszczna nie moe pozwoli na swobodne przebywanie byda na terenach k i pastwisk pooonych poza ogrodzeniem. Ponadto nie bdzie mona: przemieszcza stada w caoci lub w czci poza siedzib docelow z wyjtkiem zwierzt przeznaczonych do uboju i utylizacji; rozmnaa zwierzt drog krycia naturalnego lub sztucznej inseminacji; wprowadza do acucha ywnociowego produktw pochodzenia zwierzcego oraz misa pozyskanego ze zwierzt tworzcych stado.

Rada Sanitarno-Epizootyczna dodaa, e ewentualne uzupeniajce badania stada powinny by wykonane ju w docelowej, nowej siedzibie, gdzie bdzie ono przebywao. Z komunikatu wynika ponadto, e podstawowe badania stada byda z Deszczna powinny si zakoczy za okoo p roku.

Krowy na razie przetrzymywane s w miejscowoci Ciecierzyce. Stado liczy okoo 180 sztuk rnej pci i wieku. Od wielu lat krowy yy na wolnoci i wypasay si na polach rolnikw. S to zwierzta niezarejestrowane i nie byy pod opiek weterynaryjn.

Rolnik chce zabra krowy do siebie

Pod koniec padziernika ubiegego roku powiatowy lekarz weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim wyda decyzj, „na mocy ktrej waciciel zwierzt zosta zobowizany do zabicia 170 sztuk byda”. Ta decyzja zostaa podtrzymana przez gwnego lekarza weterynarii. Po licznych protestach w spraw ratowania krw wczyli si rwnie politycy. Ostatecznie szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewni, e krowy z Deszczna nie trafi do uboju, zostan odizolowane w jednym z pastwowych gospodarstw. 

Zdaniem aktywistw, ktrzy zaangaowali si w obron krw, wywiezienie ich do gospodarstwa pastwowego to nie jest dobry pomys. Przekonuj, e zwierzta mog nie mie tam zapewnionych dobrych warunkw i apeluj, aby znale inne rozwizanie. Tym bardziej, e cay czas aktualna jest oferta, jak zoy Witold Bieschke. Rolnik chce, by zwierzta trafiy na teren chroniony w Czarnocinie w Zachodniopomorskiem. Jak mwi dwa tygodnie temu w TOK FM, jest gotw ponie koszty zwizane z transportem, badaniem weterynaryjnym krw i kolczykowaniem zwierzt.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24886984,dzikie-krowy-z-deszczna-inspekcja-weterynaryjna-badanie-stada.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki