Kanał RSS

Doroczne liczenie żubrów. Kryzys "demograficzny" dotknął również je. Urodziło się niewiele młodych

0

Luty 28, 2015 przez admin

Liczenie ubrw w Puszczy Biaowieskiej odbywa si zawsze zim, wtedy bowiem dua cz tych zwierzt gromadzi si w wiksze stada w miejscach staego ich dokarmiania, za samotne sztuki mona odnale dziki tropom na niegu.

Tegoroczne liczenie byo jednak utrudnione z powodu niezbyt mronej i nienej zimy, co skutkowao m.in. tym, e wiele ubrw przez dugi czas odnajdowao pokarm w puszczy, nie podchodzc do miejsc dokarmiania, i trudno byo je policzy.

I cho pierwsze szacunki z tego liczenia mwiy, e populacja ubrw bdzie wiksza ni przed rokiem, to do koca nie byo wiadomo, o ile sztuk. Ostatecznie przyjto, e na koniec roku w polskiej czci Puszczy Biaowieskiej yy 522 ubry – poinformowa Jerzy Dackiewicz, kierownik orodka hodowli ubrw Biaowieskiego Parku Narodowego.

Mao modych. Czemu? Nie wiadomo

Doda, e doliczono si 44 cielt urodzonych w 2014 r. Przyzna, e to „stosunkowo maa” liczba modych, bo zdarzay si lata z prawie dwa razy wiksz ich liczb. Zaznaczy, e trudno na razie oceni, co byo tego przyczyn.

Przyrost wielkoci stada nie wynika wprost z liczby modych. Rokrocznie rwnowa go bowiem przypadki mierci zwierzt z przyczyn naturalnych, odstrzay selekcyjne prowadzone za zgod ministra rodowiska i odowy (do hodowli zamknitej parku narodowego oraz do przesiedlenia w inne miejsca).

„Toczno” w Biaowiey?

Co jaki czas wraca dyskusja, gwnie z udziaem naukowcw i lenikw, czy biaowieska populacja ubrw – ktra jest najwiksz w kraju – nie jest za dua w stosunku do obszaru, na ktrym bytuje, i czy dokarmianie tych zwierzt zim jest dla zwierzt korzystne. Nie ma zgody, bo s zarwno opinie, e stado w Puszczy Biaowieskiej jest zdecydowanie za due, ale i wprost przeciwne, e ubrw wci jest zbyt mao, by mwi o tym, e gatunek nie jest zagroony.

Prowadzone s za to rne dziaania, by doprowadzi do korzystnego rozprzestrzeniania si populacji ubrw w caej Puszczy Biaowieskiej. Dziki wsparciu z funduszy unijnych powstay m.in. paniki i wodopoje dla tych zwierzt w nowych miejscach dokarmiania, wykaszano polany rdlene, by poprawi warunki bytowania ubrw, pomagano rolnikom w zabezpieczaniu upraw przed szkodami wyrzdzanymi przez te cile chronione zwierzta.

W ramach tych dziaa na obrzeach Puszczy Biaowieskiej kontraktowane s ki, na ktrych zwierzta mog bez przeszkd erowa. Chodzi zarwno o zwikszenie bazy pokarmowej, jak i minimalizowanie szkd wyrzdzanych przez ubry na polach.

Rolnicy, z ktrymi podpisywane s takie umowy na dzieraw k, maj te obowizek kosi traw, a siano zostawia na miejscu – z myl o dokarmianiu ubrw zim. Od kilku lat takie kontraktowanie obejmuje ok. 100 ha k.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,17497749,Doroczne_liczenie_zubrow__Kryzys__demograficzny__dotknal.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki