Kanał RSS

Coraz mniej pielęgniarek wyjeżdża do pracy za granicę. "Spadek jest spektakularny"

0

Luty 28, 2019 przez admin

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych, o ile w 2015 roku wydano ponad ptora tysica zawiadcze potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe, o tyle w 2018 ju tylko niecae 500 sztuk. Oczywicie nie jest tak, e kady, kto pobiera zawiadczenie, od razu wyjeda, ale dua cz z pewnoci tak. – Spadek liczby wyjedajcych pielgniarek jest obecnie bardzo widoczny; powiem nawet, e spektakularny – mwi Mariola odziska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych. I dodaje, e za wszystkim stoj pienidze. 

Czytaj te: Przepracowani pracownicy suby zdrowia. „W Polsce w pielgniarstwo wpisana jest wieloetatowo”

We wrzeniu 2015 roku wczesny minister Marian Zembala wprowadzi specjaln regulacj pac tzw. zembalowe. Minister podpisa wtedy rozporzdzenie, zgodnie z ktrym wynagrodzenia wzrastay po 400 z przez cztery lata. Pienidze byy wypacane w formie dodatku. Z kolei w 2018 roku ministerstwo zdecydowao o wczeniu dodatkw do pensji zasadniczej (chodzio o kwot 1100 z). To dla pielgniarek szczeglnie istotne, bo wanie od pensji zasadniczej naliczane s inne skadniki wynagrodzenia.

- Nie powinno by ju w Polsce sytuacji, e ktra z koleanek zarabia najnisz krajow – mwi Mariola odziska i zachca, by kontaktowa si z Naczeln Rad, jeli takie sytuacje wystpuj. Dzi minimalna pensja pielgniarki powinna wynosi  2,5-3 tys. z. Wszystko zaley oczywicie od szpitala czy regionu Polski. – Pensje zawsze byy zrnicowane – dodaje odziska.

Pielgniarki wyjedaj, ale zdecydowanie rzadziej ni do tej pory

W Warszawskiej Okrgowej Izbie Pielgniarek i Poonych w 2014 roku okoo stu osb pobrao niezbdne do wyjazdu zawiadczenia o kwalifikacjach zawodowych – w roku 2018 ju tylko 50. Niemal identycznie jest w izbie w Katowicach. Spadek zainteresowania odnotowuj te mniejsze izby – np. w Chemie na Lubelszczynie w 2014 roku o potwierdzenie dyplomu poprosio 13 pa, a w 2018 – zaledwie jedna.

- Zainteresowanie wyjazdami za granic spado. Spowodowane jest to wzrostem warunkw wynagradzania w Polsce – informuje Maria Danielewicz, szefowa Okrgowej Rady w Olsztynie. Wyjazdy s, ale jest ich zdecydowanie mniej ni jeszcze kilka lat temu. Dochodz coraz to nowe kraje, wrd nich m.in. Australia, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria, Belgia, Islandia, Portugalia, a ostatnio rwnie Litwa, a nawet Arabia Saudyjska (wyjechay do niej pielgniarki z Poznania). 

- Tendencja malejca bardzo nas cieszy, gdy jest dowodem na to, e podwyki wynagrodze oraz bezpieczne normy zatrudnienia – czyli poprawa warunkw pracy i pacy – powstrzymay exodus pielgniarski – twierdzi Anna Czarnecka, przewodniczca Okrgowej Rady Pielgniarek i Poonych w Gdasku. Tu spadek liczby wyjedajcych wida jeszcze dobitniej: w roku 2014 wydano 138 zawiadcze, a w 2018 – zaledwie 22.

Jecha czy zosta w Polsce z rodzin? Dylematy byy i s

Wiele pielgniarek podkrela, e po wzrocie pac – kadc na szali wyjazd do innego kraju i rodzin – wybiera si to drugie. – Wiemy, e wci zarabiamy o wiele mniej ni nasze koleanki w Niemczech czy Irlandii, ale i ycie jest tam drosze. Poza tym, tutaj mamy dom, rodzin, przyjaci. Po podwykach jestemy w stanie jako y. Ju w miar godziwie – mwi pani Ewa z jednego ze szpitali na Lubelszczynie.

Magorzata Szwed z Rady Pielgniarek w Bielsku-Biaej, gdzie w roku 2015 powiadczenie kwalifikacji pobrao 25 osb, a w 2018 – tylko 5, podkrela te, e  tendencja, ktr zaobserwoway niektre izby pielgniarskie, to powroty Polek z zagranicy.

- Ostatnio takich przypadkw obserwujemy coraz wicej – przyznaje Katarzyna Florek, przewodniczca Rady Pielgniarek w Bydgoszczy. W Toruniu – wedug oficjalnych danych – z zagranicy wrcio 7 pa.

Wyjtek – Szczecin. Tu wci nie brakuje chtnych do pracy

Wyjtkiem jest szczeciska Izba Pielgniarek i Poonych. Tu nie zaobserwowano spadku liczby osb, ktre wyjedaj do pracy w innych krajach. W 2014 roku wyjechay 4 osoby – w 2018 dokadnie tyle samo. – Wydaje si, e poziom zainteresowania prac poza granicami kraju w poszczeglnych latach jest porwnywalny. Jednake w powyszych danych s osoby, ktre kilkakrotnie zwracay si o wydanie zawiadczenia – przekazaa nam Maria Matusiak, wiceprzewodniczca Rady Szczeciskiej Izby Pielgniarek i Poonych. Pielgniarki wyjedaj std gwnie do Niemiec, ale te do Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii.

Jest jeszcze co, na co zwraca uwag Mariola odziska, wiceprezes Naczelnej Rady. Chodzi o odbieranie dokumentu o prawie do wykonywania zawodu – bez niego po ukoczeniu studiw nie mona podj pracy w szpitalu czy przychodni. O ile jeszcze kilka lat temu prawo wykonywania zawodu odbieraa tylko poowa absolwentw pielgniarstwa, o tyle w tej chwili jest to praktycznie 100 procent. – To bardzo pozytywne zjawisko, ktre pozwala przypuszcza, e nasze koleanki i koledzy id po studiach do pracy w zawodzie – mwi odziska.

Nasza rozmwczyni przyznaje te, e do Naczelnej Rady Pielgniarek i Pooonych coraz czciej przychodz pytania o warunki pracy w Polsce: czy i gdzie pielgniarka moe znale prac oraz na jakie zarobki i rozwj zawodowy moe liczy. – Majc na wzgldzie wiedz dotyczc redniej wieku polskiej pielgniarki (52 lata) i poonej (49,4 lat), naley uzna, e jest to zjawisko pozytywne. Czeka nas jednak do wykonania olbrzymia praca, zarwno ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak i samorzdu pielgniarek i poonych. Chodzi o kampanie promujce zawd pielgniarki i poonej – dodaje Mariola odziska.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24500446,coraz-mniej-pielegniarek-wyjezdza-do-pracy-za-granice-do-niemiec.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki